Еврокомисията предлага нови правила за намаляване на пластмасовите отпадъци

Еврокомисията предлага нови правила за намаляване на пластмасовите отпадъци

Еврокомисията предлага нови правила за намаляване на пластмасовите отпадъци

Европейската комисия предложи нови правила за намаляването на пластмасовите отпадъци. Количеството на тези отпадъци в световния океан се увеличава постоянно. Комисията предлага правила, насочени към 10-те пластмасови изделия за еднократна употреба, които най-често се срещат по европейските плажове и в европейските морета, както и към изгубените или изоставените риболовни уреди. Общо тези отпадъци съставляват около 70 на сто от всички морски отпадъци.

Сред спешните проектомерки е да бъде забранено предлагането на съответните пластмасови изделия за еднократна употреба на пазара, ако има възможност за осигуряването на тези изделия на достъпни цени и от друга суровина. За стоките, за които това правило е неприложимо, употребата ще бъде ограничавана с национални мерки и задължения за производителите за почистване, уточни ЕК.

В световен мащаб пластмасите представляват 85 на сто от отпадъците в морето. Те стигат дори до белите дробове и трапезата на хората, без да е известно какво е въздействието на съдържащите се във въздуха, водата и храната пластмасови микрочастици върху човешкото здраве.

Дружествата ще получат предимство: еднаквите правила в ЕС ще бъдат от полза за европейските дружества. Чрез създаване на възможности за повторна употреба на пластмасовите изделия дружествата ще могат да си осигурят траен източник на висококачествени суровини.

Различни мерки за различни изделия

След предприетите през 2015 г. мерки за пластмасовите торбички 72 на сто от европейците заявяват, че вече използват по-малко такива торбички. Сега ЕС насочва вниманието си към 10 пластмасови изделия за еднократна употреба и към риболовните уреди, които заедно съставляват 70 на сто от морските отпадъци в Европа.

С новите правила ще се въведат:

- Забрана за използването на пластмаса в определени изделия: когато дадено изделие може да бъде предлагано от друга суровина, ще бъде забранена продажбата на пластмасови стоки за еднократна употреба. Забраната ще се отнася до пластмасовите клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки и пръчки за балони. Пластмасови съдове за напитки за еднократна употреба ще се допускат на пазара, само ако капачките им остават прикрепени към тях.

- Цели за намаляване на потреблението: държавите в ЕС ще трябва да намалят използването на пластмасови съдове за храна и пластмасови чаши. Това може да се постигне чрез определяне на национални цели за намаляване на потреблението, осигуряване на заместващи изделия, забрана за безплатно предоставяне на еднократни пластмасови изделия.

- Задължения за производителите: производителите ще помагат за покриването на разходите за управление на отпадъците и почистване, както и за мерки за повишаване на информираността по отношение на съдовете, опаковките и обвивките за хранителни стоки, съдовете за напитки и чашите, тютюневите изделия с филтри, мокрите кърпички, балоните и леките пластмасови торбички.

- Цели за събирането: държавите в ЕС ще бъдат задължени да събират 90 на сто от пластмасовите бутилки за еднократна употреба към 2025 година.

- Изисквания за етикетите: за определени стоки ще се изисква поставянето на ясни и уеднаквени етикети, където е посочено как трябва да бъдат изхвърлени отпадъците, какви са вредите за околната среда и какво е съдържанието на пластмаса в дадено изделие. Тези правила ще се прилагат за дамските превръзки, мокрите кърпички и балоните.

- Мерки за повишаване на осведомеността: държавите в ЕС ще бъдат задължени да повишават осведомеността на потребителите за отрицателните последици от изхвърлянето на пластмасови изделия за еднократна употреба и риболовни уреди, както и за възможностите за повторна употреба и за управление на отпадъците.

Що се отнася до риболовните уреди, които съставляват 27 на сто от всички отпадъци по плажовете, ЕК възнамерява да допълни правилата за отговорност за производителите на тези уреди от пластмаса. Производителите ще трябва да покриват разходите за събиране на отпадъци с пристанищни приемни съоръжения и за техния превоз и обработка. Те ще покриват разходите за мерки за повишаване на информираността.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ