КЕВР намали със задна дата цената на природния газ за август и септември 2019 г. 

КЕВР намали със задна дата цената на природния газ за август и септември 2019 г. 

КЕВР намали със задна дата цената на природния газ за август и септември 2019 г. 

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ утвърди промяната в цените на природния газ за август и септември 2019 г., по които общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа. Цената за периода 5.08-31.08.2019 г. е 29,28 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, което е с 34,79 на сто по-ниска в сравнение с утвърдената от регулатора цена за миналия период. За септември 2019 г. тя е определена на 29,49 лв./MWh. или с 34,32% по-ниска за същия период миналата година.

Утвърждаването на цени на природния газ за минали периоди е в резултат на променените условия на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром експорт" от 2 март 2020 г. за доставка на природен газ, съгласно които общественият доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ, считано от 5 август 2019 г. 

Съгласно приетите промени в Закона за енергетиката от 24.04.2020 г. общественият доставчик на природен газ би следвало да възстанови суми по договори за доставка на природен газ на крайни снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

През тази седмица КЕВР ще проведе закрити заседания, на които предстои да приеме окончателни решения във връзка с подадените от "Булгаргаз" ЕАД заявления за утвърждаване на цени на природния газ и за други минали периоди - октомври, ноември и декември 2019 г.

 

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ