ЕП одобри окончателно еднаквото заплащане и условия на труд за командировани работници

ЕП одобри окончателно еднаквото заплащане и условия на труд за командировани работници

ЕП одобри окончателно еднаквото заплащане и условия на труд за командировани работници

Работниците, временно командировани в друга държава от ЕС, ще трябва да получават еднакво заплащане за еднаква работа на едно и също място според нов проект, приет от Европарламента снощи .

Новите правила, които бяха приети с 456 гласа „за“ срещу 147 „против“ и 49 въздържали се, имат за цел да осигурят по-добра защита на командированите работници и справедлива конкуренция за компаниите.

Според одобрения текст трудовото законодателството в държавата домакин трябва да важи за командировани работници. В допълнение на правните разпоредби държавите членки могат да прилагат широки представителни регионални или секторни колективни споразумения.  Досега това се прилагаше само в строителния сектор.

Разходите за път и настаняване трябва да бъдат поети от работодателя, а  не да се удържат от заплатата на служителите. Работодателите също така трябва да осигурят добри условия за настаняване в съответствие с  националното законодателство. 

Максималният период за командироване е 12 месеца, като той може да бъде удължен с 6 месеца. Работникът може да продължи да работи в държавата от ЕС, в която е командирован, но след този период работните условия ще съответстват на трудовото законодателство в държавата домакин.

В случай на противозаконно командироване, напр. чрез „фирми – пощенски кутии“, държавите членки трябва да съдействат за осигуряването на защита на командирования работник, най-малко според условията, предвидени в Директивата относно командироването на работници.

Новите елементи от преработената директива ще бъдат приложени в транспортния сектор, щом специализираното секторно законодателство, което включва пакета „Мобилност“, влезе в сила. Дотогава продължава да бъде приложима версията на Директивата от 1996 г..

Новите правила ще влязат в сила до две години, което означава, че държавите членки на ЕС имат 2 години, за да транспонират и приложат правилата в тяхното национално законодателство.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ