Европейската комисия дава €150 000 за иновативни идеи в модата

Европейската комисия дава €150 000 за иновативни идеи в модата

Европейската комисия дава €150 000 за иновативни идеи в модата

Европейската комисия обяви старта на изданието 2020 г. на Европейския конкурс за социални иновации. Под мотото "Преобрази модата: Промяна на поведението за устойчива мода", тази година конкурсът търси проекти в ранен етап, които ще променят начините, по които произвеждаме, купуваме, използваме и рециклираме дрехите като така ще се насърчи по-устойчива промяна в поведението на потребителите.

Конкурсът е отворен за участници от всички държави-членки на ЕС и страни, свързани с "Хоризонт 2020", до крайния срок за кандидатстване - сряда, 4 март. Жури ще избере три печеливши идеи през ноември, всяка от които ще получи награда от 50 000 евро.

„Европейските потребители са все по-наясно с въздействието на техните потребителски навици върху околната среда. Изграждайки позицията на Европа начело на световната мода, тазгодишният конкурс за социални иновации търси креативни идеи, които променят начина, по който произвеждаме, използваме и носим дрехи и насърчаваме повече устойчивост в модната индустрия “, казва Славомир Токарски, директор "Иновации и производство", DG GROW.

Гражданите на ЕС средно купуват повече от 12 килограма дрехи годишно, чието производство замърсява атмосферата със 195 милиона тона CO2 и използва 46 милиарда кубически метра вода. Облеклото представлява между 2% и 10% от въздействието върху околната среда от общото потребление в ЕС. В същото време над 30% от дрехите в гардеробите на европейците не се използват от поне година. След изхвърлянето им над половината дрехи не се рециклират, а се оказват в смесени битови отпадъци и впоследствие се изпращат за изгаряне или по сметища.

За да отговори на тези проблеми, тази година конкуренцията търси идеи, които допринасят за подобряване на устойчивото производство, използване и потребление на дрехи, както и края на жизнения етап на модните продукти. Тези идеи трябва да целят намаляване на общия отпечатък върху околната среда на модата, подобряване на нейното обществено въздействие и подпомагане на промяната на поведението чрез разработването на нови продукти, услуги, процеси и иновативни бизнес модели.

Решенията, представени на конкурса, също трябва да бъдат мащабируеми на местно, национално или европейско равнище. Конкурсът е отворен за всички с иновативни и креативни идеи за повишаване на устойчивостта на модната индустрия, включително социални иноватори, предприемачи, студенти, дизайнери, бизнеси и други участници.

Конкурсът ще допълни няколко мерки, които Комисията вече е предприела за справяне с проблема за устойчивостта в модата. Приетият през 2018 г. пакет за кръговата икономика за първи път ще изисква държавите-членки да гарантират, че текстилът се събира отделно. Новата директива за отпадъците изисква държавите-членки да създадат такива схеми най-късно до 2025 г. Директивата за отпадъците от опаковки въвежда цели за рециклиране на 60% от всички опаковки до 2025 г. и 70% до 2030 г. В момента обвързващият Регламент за текстила от 2011 г. определя правила за етикетиране и маркиране на всички текстилни продукти, включително задължение за деклариране на пълния състав на влакната на текстилните продукти на всички етапи на промишлената обработка и търговската дистрибуция, както и правила за наименованията на текстилните влакна.

За информация относно по-ранни издания и печеливши проекти, посетете: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/comcharge_en

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ