Португалия, Испания и Италия призовават за общ минимален доход в ЕС

Португалия, Испания и Италия призовават за общ минимален доход в ЕС

Португалия, Испания и Италия призовават за общ минимален доход в ЕС

Министри от италианското, испанското и португалското правителство настояват за общ минимален доход в страните от Европейския съюз, съобщи Euracitv.

Те призовават за създаването на европейска система за минимални доходи, призовавайки за солидарност като средство за минимизиране на кризата, причинена от пандемията.

Трите държави заявиха, че ЕС се нуждае от обща рамка за минимален доход, която не се ограничава до минималните прагове за оцеляване или до коефициента на бедност, изчислен въз основа на средния европейски доход, а е по-скоро правно обвързваща рамка, позволяваща на всички държави членки да установят минимален доход, който е адекватен и адаптиран към стандарта на живот във всяка страна.

„Трябва да гарантираме, че на всички хора е гарантирано удовлетворяването на основните им нужди, затова се нуждаем от обща система за минимален доход за борба с бедността и социалното изключване от амбициозна и интегрирана перспектива“, заявиха лидерите в статия, озаглавена „Към общ европейски минимален доход ".

Според тях в момента Европа е изправена пред „най-голямото предизвикателство след Втората световна война“: да се бори с пандемията Ковид-19, като спаси колкото се може повече животи. Социалните и икономически въздействия на тази криза започват да се усещат на национално и европейско равнище, с особен акцент върху пазара на труда и дълбоко въздействие върху живота на гражданите.

„Това е моментът Европейският съюз да погледне към бъдещето и да продължи своята програма за прилагането на Европейския стълб на социалните права и по този начин да стартира „Европейски социален щит“, казват те.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ