Послание от Естония за българското европредседателство

Послание от Естония за българското европредседателство

Послание от Естония за българското европредседателство

"Естония предава отговорността на председателството на България спокойно, и със съзнанието, че вложихме в него цялото си сърце - както тези преди и след нас." Това се казва в отворено писмо на министър-председателя на страната, от която поемаме шафетата на европредседателството, Юри Ратас. Публикуваме целия текст на посланието.

"Преди година и половина на европейския хоризонт бяха надвиснали градоносни облаци и се задаваше буря. След референдума за Брекзит, въздухът тежеше от политически смут, имаше и угризения, продиктувани от екзистенциални терзания.

Когато Естония пое Председателството на Съвета на ЕС през юли, не хранехме никакви илюзии, че за тези шест месеца или с един замах е възможно да се разрешат всички проблеми на ЕС.

Постигане на договореностите, необходими за прилагането на Парижкото споразумение за климата. Приемане на Европейския стълб на социалните права с обещание заедно да намалим безработицата, бедността и неравенството. Активност в сътрудничеството в областта на отбраната на Европейския съюз с цел засилване на отбранителните способности на нашия континент. Несъмнено, това са някои от най-важните повратни моменти с дългосрочен ефект, които Европа постигна през изминалите шест месеца.

Европа надделя и над лошите метеорологични условия,“ и си върна управлението на кораба, като бе готова за разговорите за Брекзит, като стабилизира еврото и овладя кризата с миграцията.

Цифровата революция

Няма да се уморя да повтарям, че Европа трябва да бъде в крак с техническия прогрес и да го накара да работи в нейна полза. Както главният изпълнителен директор на „Мерск“ Джим Хагеман-Снабе изтъкна пред лидерите на ЕС на първата в историята Среща на ЕС на върха в областта на цифровите технологии в Талин, най-важното в цифровизацията няма да бъде възходът на машината, а новата мощ на хората. Цифровизацията ни помага да пестим време, пари и други ценни ресурси, създава нови възможности и улеснява бита на хората. Миналата година, например, Естония спести 3 543 години работно време благодарение на електронните услуги и поне 2% БВП благодарение на електронните подписи.

Аз съм за въвеждането на сигурна електронна идентификация в цяла Европа, за да се гарантира, че всички европейци могат безопасно да работят, да извършват сделки и да общуват в дигиталното пространство, както в местен мащаб, така и през границите. Освен това насърчавам иновациите в държавното управление, които улесняват въвеждането на повече трансгранични цифрови услуги.

С помощта на изкуствения интелект могат да бъдат създадени нови, по-ефективни и по-удобни услуги, като например самоуправляващи се превозни средства, които биха могли, например, да помагат на хората с намалена мобилност или с увреждания да участват в социалния живот. Хармонизираната политика по отношение на радиочестотния спектър прокарва пътя към супер бързите 5G комуникации, самоуправляващите се превозни средства, интернет на нещата и много други нови технологии, които са част от нашето ежедневие.

Хората и фирмите все още се натъкват на бариери, когато използват цифрови услуги, особено през граница. Например, като актуализираме правилата за аудиовизуалните медийни услуги и авторските права в ЕС, бихме подобрили достъпа на хората до споделеното пространство на култура и ценности на Европа. Но без споразумения ще продължим да пречим на потреблението на култура и да ограничаваме възможностите на хората да използват творческите си заложби като средство за поминък. Това ще бъде в ущърб както на културното, така и на икономическото пространство на Европа.

Цифрови умения и доверие в цифровото общество

Европа трябва да бъде първопроходец на промяната в цифровата сфера, но в същото време трябва да се погрижим хората да могат да вървят в крак с тези промени и да се приспособяват към тях. Днес хората трябва постоянно да развиват уменията и познанията си и да придобиват нови професии, за да запазват конкурентоспособността си на пазара на труда. Колкото повече хора с добро образование и подходящи умения участват в трудовия живот, толкова повече те допринасят за растежа и благосъстоянието.

Според Европейската комисия, 100 милиона европейци никога не да ползвали интернет и 45% от населението и 37% от работната сила на ЕС имат недостатъчни цифрови умения. 42% от хората с недостатъчни цифрови умения в ЕС са безработни, а 40% от работодателите в ЕС заявяват, че не успяват да намерят работници с нужните умения.

Доверието в технологиите идва от сигурността и прозрачността на услугите – едното без другото не може. Необходимо е хората да бъдат защитени както офлайн, така и онлайн. Неотдавна ние елиминирахме потенциалния риск за сигурността на нашите национални лични карти – крайъгълния камък на естонското цифрово общество, преди някой да успее да се възползва от този риск. Това ни напомня, че иновациите, които са в основата на развитието, и предпазливостта са неразделни.

По време, когато предизвикателствата и заплахите за сигурността на Европа не признават национални граници, способността да мислим и действаме заедно е по-важна от всякога. ЕС се нуждае и от най-модерни информационни системи, за да се бори с тероризма и организираната престъпност и да защитава външните си граници.

Миграция

Благодарение на нашите колективни усилия, кризата с миграцията сега отново се върна към управление на миграцията, което ще ни позволи да се съсредоточим върху намирането на дългосрочни съвместни решения, основани на отговорност и солидарност. Докато през лятото в Италия пристигаха около 12 000 души седмично, от юли насам броят на пристигащите по Централно-средиземноморския маршрут значително спадна и сега пристигат 32% по-малко хора, отколкото по това време миналата година. Разбира се, това бе усилие на всички страни членки, особено на тези, които изпитваха най-силен миграционен натиск.

Признавам, че реформата на общата европейска система за убежище бе истинско предизвикателство. Но постигнахме напредък, за да продължим по-нататък. Трябва взаимно да се вслушваме в думите си, да намерим обща основа и да подадем ръка за помощ, ако е нужно.

Съседи на изток и на юг

Стана почти клише, че всяка реална външна политика започва от най-непосредственото съседство. Нашият подновен устрем и фокусирано внимание към Западните Балкани, Източното съседство и Африка са знак за важността, както и за неизбежността на сътрудниеството. Двадесетте практически стъпки, по които постигнахме съгласие с Украйна, Република Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения и Беларус до 2020 г. ще подобрят живота на милиони хора и ще помогнат за приближаването на тези страни до Европейския съюз. Няма да спра да мечтая, че един ден всички европейски свободи ще са достъпни за хората от тези страни, имащи желание, като Естония, да извършат дълбоката промяна, която ни доведе и нас тук.

Близкото бъдеще – еврото и бюджетът

Следващата дългосрочна тема за лидерите на ЕС ще бъде единната валута – еврото. Съгласен съм, че всички държави членки, с изключение на Дания и Обединеното кралство, които имат официално право да решат да не се включват, би следвало да преминат към единната парична единица.

Февруари ще ни донесе дискусиите за следващия дългосрочен бюджетен период. През изминалите шест месеца разисквахме как да продължим напред по политиките относно следващото поколение транспорт, енергетика, кохезия, изследвания, цифровизация и селско стопанство. Естония е за повече Европа, но един по-малък бюджет би бил контрапродуктивен за постигането на тази цел. Ето защо следващият бюджет на ЕС трябва да остане толкова голям, колкото е сегашният. Дългосрочният бюджет трябва да помогне за свързването на различни области на Европа чрез инвестиции в инфраструктурни проекти.

Поставям ударение и на кохезионната политика, хармонизирането на нивата на преките плащания в общата селскостопанска политика и на последователното разглеждане на цифровизацията – важни акценти в новия дългосрочен бюджет на ЕС.

Поуки

Макар че ЕС в голяма степен е обединен не само поради нашата нелека история, но и поради нашите споделени основополагащи ценности, различията ни също се ползват с взаимното ни уважение. Европа трябва да намери баланс между новото и конвенционалното, рискованото и безопасното, икономическото, социалното и екологичното, голямото и малкото, Севера и Юга, Изтока и Запада. Трябва да намерим единството чрез баланса.

След шест месеца председателство, Естония определено е различна страна, но моят опит от председателството ме убеди също и че както Естония е част от европейското семейство, така и Европа е в кръвта на Естония. Надявам се да виждам повече от това отношение в Европа.

Днес мога да кажа с твърда убеденост, че Естония ще предаде отговорността на председателството на България спокойно, знаейки, че вложихме в него цялото си сърце. Както тези преди и след нас."

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ