Събития

15-и Зелен форум
icon
04 юни 2024 г.
icon
12:30 ч.
icon
Интер Експо Център
icon
С регистрация
Достъпът на лица под 18 г. е позволен.
icon
Безплатно
icon
Присъствено

15-и Зелен форум

Поставяме на фокус зелената трансформация на бизнеса и обществото

ЗА СЪБИТИЕТО

Средната глобална температура през миналата година е надхвърлила прага от 1,5 C, определен в Парижкото споразумение. Това заявиха от Службата за климатични промени "Коперник" на ЕС. Светът вече се намира на „непозната територия“ – по този повод каза Джим Скеа, председател на Междуправителствената експертна група по изменение на климата на ООН. 

Климатичните, икономическите и геополитическите нови реалности изправят Европа пред труден избор – от една страна Старият континент трябва да „пришпори“ реализирането на Зеления пакт, а от друга - да помисли за своята енергийна, технологична и ресурсна независимост и в същото време да запази конкурентноспособна своята индустрия. Уравнение, особено трудно за решаване. 

В бързо променящи се условия се появяват и големи възможности, от които България може да се възползва. Време е енергийната политика на страната ни да се подчини на нейните интереси и тези на нейните граждани.  
Устойчивата политика на компаниите, тяхната отчетност и прозрачност също имат своя значителен принос към „позеленяването“ на континента.  

Какъв е енергийният потенциал на България? Какви последствия вече се наблюдават за бизнеса в резултат на климатичните промени и как компаниите да се адаптират към тях? Какво е бъдещето на мобилността? 

На тези  и още въпроси ще търсим отговор в предстоящия 15-и Зелен форум на „Мениджър“, в който ще вземат участие представители на ключовите институции, бизнеса, анализатори и експерти с доказан авторитет. 
 

Програма
12:30 - 13:00

 Регистрация

13:00 - 14:00

Дискусионен панел - Реалностите пред Зелената Европа – скорост, ресурси, сигурност
   Конкурентоспособността на европейската индустрия в контекста на Зеления пакт;
●   Как да осигурим ресурси за зеления преход? 
   Зелената сделка в България – къде искаме да бъдем и как да го постигнем?

Участници: 

   • Мария Симеонова, директор на софийския офис на Европейски съвет за външна политика

Модератор: Таня Кръстева, главен редактор на списание "Мениджър"

14:00 - 14:10

Техническа пауза

14:10 – 15:00

Дискусионен панел - Енергетика на утрешния ден
●   Актуално състояние на енергийния сектор в България;
●   Цели и етапи на енергийния преход;
●   Потенциал на възобновяемите енергийни източници; 
●   Ролята на държавата и частния сектор в мобилизиране на инвестиции;
●   Лобизъм и интереси.
 

15:00 - 15:15

Кафе пауза

15:15 - 16:00

Дискусионен панел - Нова ера за бизнеса: устойчивото развитие по-необходимо и по-видимо отвсякога
●    Взаимовръзка между устойчиво развитие и конкурентоспособност;
●    Интегриране на устойчивото развитие в бизнес стратегията;
●    Отчетност, информация за ESG показатели – добри практики.
 

16:00 - 16:15

Keynote: Какви са трайните последици от климатичните промени и как да приспособим бизнеса си към тях?

Зачестилите климатични аномалии и природни бедствия ще променят бизнесите в много райони. Земеделието, енергетиката, застраховането и туризма са на първа линия, но не са единствените, които трябва да променят бизнес визията си. Какви последствия вече се наблюдават за бизнеса в резултат на климатичните промени и как компаниите да се адаптират към тях?

16:15 - 16:25

Техническа пауза

16:25 - 16:35

История на успеха - Адаптация към климатичните промени с възможност за растеж

16:35 - 17:15

Дискусионен панел - Точка на кипене: Електромобили vs. ДВГ - бъдещето на мобилността
 

17:15 - 17:20

Закриване на форума

17:20 -18:20

Networking and cocktails

Регистрация

Задължително поле.

Задължително поле.

Задължително поле.

Задължително поле.

Задължително поле.
Присъстващи

Яна Палагачева

репортер , Manager/ Montel News

Снежана Вунцова

Старши консултант "Инвестиции,иновации, финансиране", Делойт България

Димитър Вучев

Общински съветник, Столичен общински съвет

Димитър Костадинов

Управляващ директор, БГ Чардж Системс ООД

Пламен Илиев

Инженер, NA