Събития

XIII Зелен форум на Мениджър
icon
23 юни 2022 г.
icon
13:30 ч.
icon
Интер Експо Център
icon
Без регистрация
Достъпът на лица под 18 г. е позволен.
icon
Безплатно
icon
Присъствено

XIII Зелен форум на Мениджър

...

ЗА СЪБИТИЕТО

Замърсяването на въздуха и водата, рециклирането на отпадъците, разумното и щадящо използване на ресурси, корпоративна социална отговорност, ориентирана към опазване на природата – доскоро това бяха послания, които се чуваха от малцина. Климатичните промени и глобалното затопляне вече са водещи теми в дневния ред на правителства и бизнес, които трябва да намалят в следващите десетилетия въглеродния отпечатък и замърсяването на околната среда.

Трансформацията към зелена икономика е в ход. Европейската общност видя възможност възстановяването от пандемията да даде енергия и в тази посока. Как обаче ще се използват инструментите на Зелената сделка, на Плана за възстановяване и на Механизма за справедлив преход? Какви ще са възможностите за бизнеса? Какви са поуките от енергийната криза от последните месеци? Къде може да се търси алтернатива за нови енергоносители? Какво е бъдещето пред транспорта, автомобилната индустрия водния сектор и зелените иновации?

Програма
13:30 - 14:00

Регистрация на присъстващите гости

14:00 - 14:10

Откриване на събитието

14:10 - 15:00

ПАНЕЛ I: НОВИТЕ ЗЕЛЕНИ ХОРИЗОНТИ СЛЕД ПАНДЕМИЯТА – ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ДЕБАТ

Срещаме бизнеса с представители на институциите, ще чуем мнението на експертите. Как ще се използват инструментите на Зелената сделка, Плана за възстановяване и Механизмът за справедлив преход в период от излизане от пандемията и навлизане на нов цикъл от кризи в икономиката - инфлация, проблеми с доставките, геополитическо напрежение и т.н.?

В следващите месеци предстои да се видят какви ще са възможностите на Фонда за справедлив преход (ФСП), чиято цел е да гарантира, че няма да има изоставени по пътя на ЕС към климатично неутралност до 2050 г. Средствата за България по различните програми достига 1, 178 млрд. евро.

Как страната ни ще се впише в конкретните критерии за разпределение на средствата между държавите членки, къде се измерва емисиите на парникови газове от промишлени съоръжения, въглеродният интензитет, равнището на заетост във въгледобива, добивът на торф и т.н.

Работни теми:

 • Дипломация, финансиране, регионални политики. Възможностите на Новия зелен пакт?
 • Какви са предизвикателствата пред администрирането на европейските фондове в областта на зелените политики?
 • Каква цена ще плати бизнесът? Предизвикателствата при адаптиране на европейски директиви

Участници:
• Борислав Сандов, заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите
 • Радан Кънев, член на ЕП
 • Сергей Дончев, търговски директор на Лактима ЕАД
Тема: „Новите предизвикателства пред производителите“
 • Димитър Бранков, съветник по екологичните политики и зеления преход на Председателя на УС на Българска стопанска камара
 • Васко Начев, енергиен експерт

Модератор на панела: Ясен Гуев, бизнес консултант

15:00 - 15:10

ТЕХНИЧЕСКА ПАУЗА

15:10 - 16:20

ПАНЕЛ II: ЦИКЛОН ОТ КРИЗИ, ЕНЕРГИЙНИ ДЕФИЦИТИ И ВЪГЛЕРОДНА НЕУТРАЛНОСТ - ГОВОРИ БИЗНЕСЪТ

В този панел търсим какви са поуките от кризата с енергийните носители от края на 2021 г. и началото на тази година? Как различните икономически сектори преодоляват пораженията от високите цени на електроенергията и природния газ? Какви са превантивните мерки за справяне с екологичните промени и какви могат да са активните мерки (намаляване на изкопаеми горива, намаляване на използването на въздушен транспорт, инвестиране във ВЕИ-сектора и търсене на алтернативни източници на енергия)

Работни теми:

 • Екологичното, социално и корпоративно управление (ESG)
 • Ще се повтори ли енергийният дефицит? Поуки и нови работещи решения
 • Въглеродната неутралност в циклон от кризи.  Постижими ли са нулевите емисии?
 • Разумно използване на водните ресурси
 • Мощности в перспектива на ВЕИ сектора

Презентация: Мариана Итева, регионален директор индустриално развитие за Централна и Източна Европа, Заместник регионален директор на Veolia за България и член на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД, част от Veolia
Тема: “Екологична трансформация: Пътят към въглеродна неутралност”

Участници:

• Александър Николов, министър на енергетиката

• Мариана Итева, регионален директор индустриално развитие за Централна и Източна Европа, Заместник регионален директор на Veolia за България и член на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД, част от Veolia
• Теодор Маринов, изпълнителен директор в ОББ, член на кънтри екипа на KBC Груп в България и лидер на програмата за Устойчиво финансиране на КВС Груп в България
• Миглена Стоилова, председател на Надзорния съвет БГВЕА и член на Управителния съвет на Националната енергийна камара
• Мирослав Илиевски, изпълнителен Директор  на ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД

Модератор на панела: Ясен Гуев, бизнес консултант

16:20 - 16:30

ТЕХНИЧЕСКА И КАФЕ ПАУЗА

16:30 - 17:30

ПАНЕЛ III: ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТ ХОРАТА ЗА ХОРАТА

В този панел търсим решения да се живее по-добре в големите градовете, които все повече привличат капитали и растат демографски. Как може да се промени мисленето в обществото към природосъобразни нагласи и практики. Какви са възможностите за децентрализация и демократизация на енергията - домакинствата сами да произвеждат енергия или да пречистват водните ресурси. Как се променя моделът от консуматори към производители? 

Работни теми:

 • Решения за подобряване на разделното събиране и рециклиране на отпадъци, и подобряване на градската среда
 • Предизвикателства в градска среда - мръсен въздух, транспортна свързаност, екологични решения.
 • Устойчиво развитие на бизнеса и опазването на околната среда като част от корпоративната социална отговорност   

П​резентация: Даниел Николовтърговски директор на Еко Партнърс България
Тема: „Решения за подобряване на разделното събиране и на градската среда“

Участници:

 • Лорита Радева, председател на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичния общински съвет
 • Любомир Спасов, изпълнителен директор, Данон Сердика АД
 • Даниел Николов, търговски директор на Еко Партнърс България
 • Диляна Якова, мениджър „Регулации и устойчиво развитие“, Филип Морис България

Модератор на панела: Ясен Гуев, бизнес консултант

17:30 - 17:35

Закриване на събитието

17:35 - 18:10

Време за коктейл и размяна на контакти

ЛЕКТОРИ
МЕДИЯ
Присъстващи

Христо Апостолов

Business Development manager, Веолия,

Daniela Bojinova

PRExpert , Interimage ,

George Ruitchev

Executive director, Bulgarian business leaders forum,

Ivelina Petkova

Business Manager, Wyser EOOD,

Юлия Антонова

Специалист Околна среда, здраве и безопасност, Удуърд България ЕООД,

Jechko Iordanov

manager, NGOGREEN LAND,

Laska Nenova

Генерален директор , БГ Бъди Активен ,

Mariya Pantusheva

Researcher , GATE Institute,

Maya Nikolova

Business Development Manager, ICAP Bulgaria,

Milko Kiranov

BDM, TBI Info,

Plamena Dimitrova

Manager Strategic Project, TBS,

Preslav Raykov

Founder & CEO , Leaf IT ,

Silvia Todorova

CEO, Smart S I EOOD,

Simona Stiliyanova

Co-founder and Managing Partner, Основа,

Svetoslav Todorov

CEO, Tradeon Solar,

Vassil Petev

CEO, 3VM, Smart Energy Solutions,

Александър Биков

Мениджър Бизнес Развитие, GI Group,

Андрей Кадишев

Главен секретар, Regional Administration Smolyan, Smolyan town, Bulgaria,

Антон АНДОНОВ

експерт- НИС-ЦТТ, СУ "Св.Климент Охридски",

Антон Иванов

Търговски Директор , Топливо АД,

Ася Чанева

Редактор, БНР,

Биляна Тончева

Прокурист, Еко Глоуб ООД,

Бисера Иванова

Ръководител отдел "Сграден фонд и ЗБУТ", Фесто Производство ЕООД,

Боряна Трифонова

Доцент, д-р , МГУ "Св. Иван Рилски",

Василена Митрова

Оперативен Маркетинг, TotalEnergies,

Венета Стефанова

Докторант , Лесотехнически университет ,

Венцислав Хъмчев

Главен експерт , Regional Administration Smolyan, Smolyan town, Bulgaria,

Виолета Кметова

Търговски директор, TotalEnergies Marketing Bulgaria EOOD,

Вихрен Митев

Експерт кръгова икономика и зелени иновации, Junior Achievement Bulgaria,

Владимир Димитров

център "Чиста индустрия", Българска стопанска камара,

Вяра Ганчева

Гл. ас. д-р, БАН-ИФС,

Георги Павлов

Business Development manager, Веолия,

Дарина Георгиева

изпълнителен директор, Българска мрежа на Глобалния договор на ООН,

Десислава Петрова

Представител здраве и безопастност, Хил клиник,

Десислава Кирова

Мениджър Устойчиво Екологично развитие, Холсим България АД,

Диана Иванова

Head of Resources&Fleet;, ВМ Финанс груп АД,

Димитър Найденов

Мениджър "Корпоративни въпроси" , JTI България,

Елена Матеева

изпълнителен директор, BPRA,

Елица Георгиева

Корпоративни комуникации, Лидл България,

Емил Банков

Търговски представител, "Хамбургер Рисайклинг България" ЕООД,

Емил Михайлов

CTO, Founder, RFuel inc. USA - rfuel.us , Grainis ltd. Hydogen Bulgaria ,

Емилия Волева

председател, Фондация Мир и щастие,

Емилия Николова

управител, Волева,

Ергин Емин

Председател на УС, АБГР,

Жасмина Бошнакова

Главен експерт , Regional Administration Smolyan, Smolyan town, Bulgaria,

Ива Лазарова

експерт Маркетинг и комуникации, Веолия,

Илиана Арбова

Business Development manager, Веолия,

Илиана Реброва

Фасилити мениджър, дм България ЕООД,

Илина Георгиева

Технически директор, Еко Партнърс България АД,

ЙОСИФ АВРАМОВ

председател на УС, КЦЕПЛ,

Йоанна Маркова

Консултант (дигитализация и иновации), СМАРТ ЕС АЙ,

Калин Кузманов

Event management, Kv production,

Кирил Кирилов

Ръководител Корпоративна Дистрибуция, ОББ Интерлийз,

Кристина Наумова

CSR Мениджър, Лидл България,

Магдалена Найденова

"Корпоративни партньорства", Сдр. SOS Детски селища България,

Мариана Итева

Заместник-регионален директор Веолия България, Веолия,

Мариета Христова

Директор, СУ "Васил Левски",

Мария Стефанова

КОНСУЛТАНТ ПР И КОМУНИКАЦИИ, ВИА КЪНСАЛТИНГ,

Миглена Димитрова

Директор за връзки с инвеститорите, Българска фондова борса,

Милена Тошкова

PR Manager, MSL Sofia,

Надя Павлова

Business Development manager, Веолия,

Никола Рахнев

Председател на УС, Гората.бг - Фондация,

Никола Овчаров

Управител, Джиосайкъл България,

Оля Никол

Business & Human Rights Specialist , Freelance,

Петко Иванов

Маркетинг и реклама, ДОХ АД,

Петър Рашев

Основател и ръководител, Скандинавия Лоджистикс ЕООД,

Пламен Бачев

Partner, Forton,

Пламен Вълчев

Национален директор, BNI,

Пламена Маринова

Основател и ръководител, Климатека,

Радостина Михайлова

Гл.ас.д-р, ЮЗУ, кат. "Връзки с обществеността" ,

Росина Тодорова

Началник "Маркетинг и реклама", Столиен електротранспорт ЕАД,

Росина Тодорова

Маркетинг Директор, Столичен електротранспорт ЕАД,

Саша Василева

Корпоративен мениджър Качество и контрол, Хидроенергийна компания АД,

Силвия Ангелова

Основател и ръководител, С АРТ ДИЗАЙН ЕООД,

Силвия Митова

Управляващ партньор, Ноубокс ООД,

Станимира Георгиева

Business and ESG Manager, Интерланг ЕООД ,

Станислава Стефанова

Business Development manager, Веолия,

тоил Вълков

HSE , TotalEnergies Marketing Bulgaria,

Стоян Петров

Търговски Представител, ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД,

Таня Китик

Управител, Инос Трейд ООД,

Теодора Даскалова

Експерт Обслужване на клиенти, "Еко Партнърс България"АД,

Цветомир Ганев

бранд мениджър, Code Media,

Юлия Антонова

Специалист Околна среда, здраве и безопасност, Удуърд България ЕООД,