2,559 млрд. евро е бюджетният излишък за първите девет месеца

2,559 млрд. евро е бюджетният излишък за първите девет месеца

Текущата и капиталова сметка на държавата за септември е положителна и възлиза на 369,9 млн. евро при излишък от 585,9 млн. евро за септември 2017 г., сочат данните на Българската народна банка. За януари - септември 2018 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 2,55 млрд. евро излишък от 3,936 млрд. евро януари - септември 2017 г.

За септември 2018 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 312,7 млн. евро при излишък от 568,9 млн. евро за септември 2017 г.

За първите девет месеца на годината текущата сметка е положителна и възлиза на 2,116 млрд. евро при излишък от 3,597 млрд. евро  за януари - септември 2017 г.

Търговското салдо за септември 2018 г. е отрицателно в размер на 80,5 млн. евро при излишък от 143,3 млн. евро за септември 2017 г. За януари - септември 2018 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 2,030 млрд. евро при дефицит от 194,3 млн. евро за същия период на 2017 г.

През септември износът на стоки е в размер на 2,419 млн. евро, като се повишава с 62 млн. евро (2,6 на сто) в сравнение с този за септември 2017 година. За януари - септември 2018 г. износът достига 19,747 млрд. евро, като намалява със 170,9 млн. евро (0,9 на сто) в сравнение с този за същия период на 2017 г.

Вносът на стоки за септември 2018 г. е в размер на 2,5 млрд. евро, като нараства с 285,9 млн. евро (12,9 на сто) спрямо септември 2017 г. За януари - септември 2018 г. вносът е 21,777 млрд. евро, като се увеличава с 1,665 млрд. евро (8,3 на сто) спрямо същия период на 2017 г.

Салдото по услугите е положително в размер на 366,1 млн. евро при положително салдо от 360,2 млн. евро за септември 2017 г. За януари - септември 2018 г. салдото е положително в размер на 2,938 млрд. евро при положително салдо от 2,584 млрд. евро за същия период на 2017 г.

Капиталовата сметка за септември е положителна в размер на 57,2 млн. евро при положителна стойност от 17,1 млн. евро за септември 2017 г.

За януари - септември 2018 г. капиталовата сметка е положителна – 443,2 млн. евро, при положителна стойност от 338,3 млн. евро за януари - септември 2017 г.

Финансовата сметка за септември 2018 г. е положителна в размер на 230.8 млн. евро при положителна стойност от 347,8 млн. евро за септември 2017 г. За януари - септември 2018 г. финансовата сметка е положителна – 2,25 млрд. евро, при положителна стойност от 2,155 млрд. евро за същия период на 2017 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за първите девет месеца на годината, отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, възлиза на 826,4 млн. евро (1.6 на сто от БВП ), като е по-голям със 17,8 млн. евро (2,2 на сто) спрямо този за същия период 2017 г. През септември 2018 г. той е положителен – 119,9 млн. евро, при отрицателен от 3,5 млн. евро за септември 2017 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - септември 2018 г. е положителен и възлиза на 303,7 млн. евро, при положителна стойност от 286,8 млн. евро за януари - септември 2017 г. През септември 2018 г. той възлиза на 31,1 млн. евро, при 67,6 млн. евро за септември 2017 г.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ