Асен Василев пред парламента: Надяваме се инфлацията да намалява

Асен Василев пред парламента: Надяваме се инфлацията да намалява

Асен Василев пред парламента: Надяваме се инфлацията да намалява

Като цяло този бюджет е инвестиционен. Такъв коментар направи вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев при обсъждането на първо четене на законопроекта за държавния бюджет за 2022 г. 

"Ако ние не инвестираме в хора, в инфраструктура, и не подобряваме институциите и публичната среда, така че те да не губят времето на гражданите и на бизнеса, няма как да очакваме висок икономически растеж и, съответно, по-високи доходи", посочи той.

По думите му, няма как конкурентното ни предимство да е това, че сме бедни и с ниски доходи. 

Василев посочи, че е заложено двойно увеличаване на капиталовите инвестиции до 5,8 процента от БВП, значително увеличение на средствата в образование, здравеопазване, култура и спорт, и една социална програма, която да осигури социална солидарност към нашите съграждани.  

"Надяваме се през втората половина на годината инфлацията да е по-ниска. Тази инфлация при нас е внос и зависи от Европейската централна банка. Дългът, който е предвиден за догодина от брутния вътрешен продукт, е по-малък от предходните. Този бюджет се изпълнява с по-малък дълг от бюджетите, които са предвидени миналата година. 2,1% е бюджетния дефицит. Разходите са увеличени значително спрямо миналата година. При 4,4 млрд. дълг имаме увеличение на разходите с около 12 млрд. лв. Това означава, че приходните агенции са си свършили работата", заяви финансовият министър. 

Парламентът все още обсъжда на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Проектобюджетът предвижда растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) да се ускори до 4,8% през 2022 г., движен от инвестициите. 

Предвижда се дефицитът по консолидираната фискална програма (КФП) (на касова основа) да достигне 4,1% от БВП през 2022 г. (с включени COVID-19 мерки) и 2,5 на сто от БВП (без COVID-19 мерки) с последващи годишни стъпки за фискална консолидация, се посочва в доклада на парламентарната комисия по бюджет и финанси. 

В резултат на положителната динамика на заетостта се очаква коефициентът на безработица за тази година да намалее до 5%. 

Средногодишното повишение на инфлацията хармонизирани индекси на потребителските цени (ХИПЦ) през 2022 г. се прогнозира да бъде 5,6%, а инфлацията в края на годината да се забави до 3,1%. 

Предвижда се запазване на ниските данъчни ставки за корпоративните данъци и тези за данъците върху доходите на физическите лица, като важна предпоставка за инвестиции, икономически растеж и заетост. 

С проекта на държавен бюджет е предложено като временна мярка за 2022 г. да се предостави възможност за използване на ваучерите за храна като разплащателно средство за заплащане не само за храна, но и за погасяване на сметки за ползвани за битови нужди електрическа енергия и вода. 

От 1 април 2022 г. е предложена отмяна на окончателния данък върху придобитите от местни физически лица доходи от лихви по банкови сметки. Разчетено е увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 април 2022 г. от 650 на 710 лв. 

За 2022 г. е разчетено увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности. Също така, за заетите в системата на съдебната власт, за които законодателно е регламентиран механизъм за формиране на възнагражденията, увеличението е в размер 89,3 млн. лв. Предвидено е също увеличение на заплатите на педагогическите специалисти, за което са заделени 315 млн. лв. 

От 1 април 2022 г. се предвижда увеличаване на доходния критерий по чл. 4 и 4а от Закона за семейни помощи за деца и увеличаване на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование. За това са заделени 90 млн. лева. 

Планирани са 26 млн. лева за разходи за допълнителни възнаграждения за служители на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" във връзка с работа в рискови условия и положен извънреден труд по овладяване на пандемията от COVID-19 за шест месеца. 

За овладяване на пандемията и последствията от COVID-19 за 2022 г. са осигурени допълнителни средства за закупуване на допълнителни количества ваксини - 267,2 млн. лв.; 352 млн. лв. - за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия; 131,8 млн. лв. - за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19 за лечебните заведения; и 101,2 млн. лв. - за осигуряване на изследване за COVID-19 с щадящи бързи антигенни тестове за учениците, бързи антигенни тестове и PCR тестове. 

Отделени са 13,2 млн. лв. за издръжката на децата в детските ясли, с оглед пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси , считано от 1 април 2022 г., както и 70 млн. лв за изграждане и реконструкция на детски градини, детски ясли и училища. 

С цел смекчаване на икономическите последици от внезапно настъпилата нестабилност на цените на електрическата енергия и природния газ са заделени средства за подпомагане на бизнеса в размер на 931,5 млн. лв. 

За продължаване на т.нар. мярка "60/40" за подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта за шест месеца са заложени 410 млн. лева. 

Целевата субсидия за капиталови разходи за общините е увеличена с 67,2 млн. лв. или 30% спрямо 2021 г., а общата изравнителна субсидия е увеличена с 49,6 млн. лв. или с 15%. 

Разходите за отбрана за 2022 г. възлизат на 1,73% от БВП. Предвидени са средства за превъоръжаване и модернизация на трите вида въоръжени сили и повишаване на отбранителните способности на Българската армия (БА). От тях 187 млн. лв. са за придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за Военноморските сили; 100 млн. лв. - за основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада; 180 млн. лв. - за средства за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет, включително и за съпътстващите разходи по придобиването му; и 77 млн. лв. - за преодоляване на некомплекта на (БА). 

С оглед на необходимостта от прецизиране и остойностяване на част от политиките и реформите в секторите се предвижда те да бъдат заложени при последваща актуализация на бюджета, която обаче няма да засегне целите за бюджетното салдо, се посочва в доклада на бюджетната комисия. 

В него се отбелязва още, че между първо и второ гласуване на законопроекта ще бъде внесено предложение от коалиционните партньори за отпадане на преходните и заключителните разпоредби, с които се променят закони, които нямат пряка връзка с основния законопроект и следва да бъдат внесени като отделни законопроекти. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ