Износът на плюс с 6,3% повече за първото полугодие, най-голям ръст - при експорта за трети страни

Износът на плюс с 6,3% повече за първото полугодие, най-голям ръст - при експорта за трети страни

Износът на плюс с 6,3% повече за първото полугодие, най-голям ръст - при експорта за трети страни

През периода януари - юни 2019 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 27 840,5 млн. лв., което е с 6,3 на сто повече в сравнение със същия период на предходната година, сочат предварителни данни на Националния статистически институт(НСИ) През юни 2019 г. общият износ на стоки възлиза на 4 524,4 млн. лв. и намалява с 6,4 на сто спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - юни 2019 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 30 508,9 млн. лв. (по цени CIF), или с 0,4 на сто повече спрямо същия период на 2018 година. През юни 2019 г. общият внос на стоки намалява с 14,3 на сто спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 713,1 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - юни 2019 г. и е на стойност 2 668,4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари - юни 2019 г. също е отрицателно и е в размер на 579,2 млн. лева.

През юни 2019 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 188,7 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото е положително и е в размер на 104,5 млн. лева.

През периода януари - юни 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 9,1 на сто в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 8 828,7 млн. лева. През юни 2019 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 11,7 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 438,5 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - юни 2019 г. намалява с 1.4 на сто в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 10 426,8 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия. През юни 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 30,2 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 440,6 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - юни 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1 598,1 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 691,5 млн. лева. През юни 2019 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 2,1 млн. лева.

През периода януари - май 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 6,9 на сто спрямо същия период на 2018 г. и е в размер на 15 925,9 млн. лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт. През май 2019 г. износът за ЕС нараства с 5,1 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 176,8 млн. лева.

Вносът на България от ЕС през периода януари - май 2019 г. се увеличава с 2,7 на сто спрямо същия период на предходната година и достига 16 809,6 млн. лв. по цени CIF. През май 2019 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 4,5 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 512.0 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - май 2019 г. е отрицателно и е на стойност 883,7 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото е положително и е в размер на 135,3 млн. лева.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ