Държавната хазна с положително салдо за първите 6 месеца

Държавната хазна с положително салдо за първите 6 месеца

Държавната хазна с положително салдо за първите 6 месеца

Бюджетното салдо към юни 2017 г. е положително в размер на 1 746,7 млн. лв. (1,8 на сто от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1 777,7 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 31,0 млн. лева. Това става ясно от доклад на финансовия  министир Владислав Горанов пред правителството днес за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2017 г.

Министерски съвет одобри отчета на редовното си заседание днес, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Ето още от данните в отчета, в резюме:

- Постъпилите приходи и помощи по КФП към юни 2017 г. са в размер на 17 481,8 млн. лв. Изпълнението на годишните разчети в групата на данъчните приходи е добро, като към полугодието са постъпили 51,9 на сто от данъчните приходи, планирани за цялата 2017 г. Неданъчните приходи остават близки до отчетените за първите шест месеца на 2016 г., докато при постъпленията от помощи се отчита намаление основно поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени в началото на 2016 г. разходи от ЕК към България, които са извършени в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите по предходния програмен период 2007-2013 г.

- Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 14 537,8 млн. лв. Съпоставено с данните към юни 2016 г., данъчните постъпления нарастват номинално със 7,8 на сто (1 049,1 млн. лв.).

- Приходите от преки данъци са в размер на 2 771,0 млн. лв. или 54,4 на сто от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 232,0 млн. лв. (9,1 на сто).

- Приходите от косвени данъци са в размер на 7 110,3 млн. лв., което е 50,7 на сто от разчетите за годината. Съпоставено с данните към юни 2016 г., постъпленията в групата нарастват с 275,6 млн. лв. (4 на сто). Постъпленията от ДДС са в размер на 4 730,9 млн. лв. или 53,9 процента от планираните.

- Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 4 028,6 млн. лв., което представлява 50,8 на сто от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14,3 на сто (504,4 млн. лева).

- Неданъчните приходи са в размер на 2 274,2 млн. лв., което представлява 47,8 на сто изпълнение на годишните разчети. Приходите от помощи са в размер на 669,8 млн. лв. или 25,3 на сто от планираните за годината.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ