Публичният дълг на ЕС спаднал до 90,9% от БВП през второто тримесечие

Публичният дълг на ЕС спаднал до 90,9% от БВП през второто тримесечие

В края на второто тримесечие на 2021 делът на публичния дълг спрямо брутният вътрешен продукт в Европейския съюз е спаднал до 90,9% спрямо 92,4% през първото тримесечие, показват данните на Европейската статистическа служба.

Показателят в Еврозоната се е понижил до 98,3% през второто тримесечие, след като през първото бе 100%.

И в двата случая спадът се дължи на силното покачване на брутния вътрешен продукт на фона на икономическото възстановяването, които компенсира продължаващото нарастване на дълга, заради финансирането на мерките за смекчаване на икономическото и социално въздействие на пандемията от COVID-19.

На годишна база дългът е нараснал и в ЕС и в еврозоната. През второто тримесечие на 2020 г. делът на държавния дълг спрямо БВП в ЕС бе 87,2%, а в еврозоната – 94,4%.

Най-високо равнище на държавния дълг спрямо БВП в края на второто тримесечие на 2021 е регистрирано в Гърция – 207,2%. Следват Италия (156,3%), Португалия (135,4%), Испания (122%) и Франция (114,6%). Най-ниски стойности на показателя са регистрирани в Естония (19,6%), България (24,7%) и Люксембург (26,2%).

[[{"fid":"382313","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":453,"width":1053,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Спрямо първото тримесечие на 2021 г., увеличение на дела на дълга през второто тримесечие са регистрирали две страни членки на ЕС, докато 23 са записали спад. В Естония и България показателят е останал без промяна. Ръст на дела на дълга се наблюдава в Малта (с 2 процентни пункта) и Словакия (1,3 процентни пункта). Най-голям спад е отчетен в Кипър (9,4 пп), Словения (5 пп) и Хърватния (4 пп).

[[{"fid":"382315","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":396,"width":1045,"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]

Спрямо второто тримесечие на 2020 година 24 страни членки са регистрирали увеличение, а три страни - спад на дела на държавния дълг спрямо БВП в края на второто тримесечие на 2021 година.

Най-голямо нарастване се наблюдава в Гърция (15,9 процентни пункта), Испания (12,5 пп) и Малта (10,8 пп), докато спад има в Ирландия (3,1 пп), Дания (1,5 пп) и Нидерландия -0,8 пп).

[[{"fid":"382316","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":414,"width":1064,"class":"media-element file-default","data-delta":"4"}}]]

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ