Над 9 млрд. лева са влезли в бюджета за първите три месеца на 2018

Над 9 млрд. лева са влезли в бюджета за първите три месеца на 2018

Над 9 млрд. лева са влезли в бюджета за първите три месеца на 2018

Финансовият министър Владислав Горанов посочи, че съпоставени със същия период на предходната година

Данъчните и неданъчните приходи в бюджета нарастват с 621 милиона - или 7,3 на сто в сравнение със същия период на миналата година, съобщи финансовият министър Владислав Горанов по време на днешния парламентарен контрол.

Постъпленията от помощи са по-ниски, но като цяло, заложените за годината параметри в частта на данъчните приходи могат да бъдат постигнати, като може дори да се очаква неголямо превишение на годишните цели, отбеляза той.

Разходите по консолидираната фискална програма за първите три месеца на тази година са в размер на 8 милиарда и 626 милиона лева, което представлява 21,9 на сто от годишните разчети, добави финансовият министър.

Изпълнението на разходите към момента се развива съобразно разчетите за периода, като разходите за първата половина на годината традиционно са по-ниски от тези за втората половина, поради строителния сезон и концентрирането на значителен по размер капиталов разход в последните две тримесечия, обясни Горанов.

Той допълни, че в този показател, съпоставен с предходната година, се отчита ръст при някои елементи на разходите - основно инвестиционните, социалните, за персонал. Според Горанов е положително, че за разлика от предходната година, когато капиталовите разходи и трансфери са били ниски, през настоящата се отчита значителен растеж в този показател - от 64 на сто спрямо първото тримесечие на 2017 г.

При разходите за персонал се наблюдава нарастване заради поетапното увеличение на учителските заплати, както и поради предвиденото увеличение на заплатите в други сектори и системи. При социалните разходи най-голям ръст спрямо предходната година се отчита при разходи за пенсии, поради увеличението на минималната пенсия, посочи още министър Горанов.

Салдото по консолидирана фискална програма на касова основа към края на март е положително в размер на 592,7 милиона - или около 0.6 от прогнозирания брутен вътрешен продукт.

Министърът на финансите смята, че изпълнението на бюджета през първото тримесечие на тази година дава увереност, че заложените фискални цели за годината са постижими.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ