Топ 10 прогнози за финансовия сектор през 2021 г.

Топ 10 прогнози за финансовия сектор през 2021 г.

Въпреки безпрецедентната криза,  през която преминаваме,  финансовият сектор навсякъде по света до момента се представя добре. Но дали това ще продължи да е така и през 2021 г.?

Ето 10 основни прогнози за 2021 г., изготвени от британско-американският конгломерат за аналитична информация IHS Markit.

1. Кредитирането от правителствата ще продължи през цялата 2021 г. - въпреки наличието на ваксини, мерките за подкрепа на икономиките с публични средства ще бъдат удължавани през цялата следваща година. Възможно е техният обем постепенно да бъде понижаван и да се насочва основно към най-тежко ударените сектори като туризъм и пътуване. В противен случай банките силно ще ограничат кредитирането, което ще доведе до рязък спад на икономиката.

2. Лошите кредити засега не се увеличават чувствително – основната причина са именно държавните мерки и качеството на кредитите може рязко да се влоши  ако те бъдат отменени. Най-голям риск има при корпоративните заеми, но при ръст на безработицата това ще се отрази и на домакинските кредити. Очакваме ръст  на лошите кредити в края на 2021 г., но по-вероятно това да стане в началото на 2022 г.

3. Ръстът на  кредитирането ще се забави – банките очаквано увеличават изискванията за отпускане на нови заеми. Това ще стане видимо най-вече в развиващите се пазари през 2021 г. Изключение ще има единствено в Азия, където по-малкият брой COVID-19 случаи ще доведе до по-бързо възстановяване.

4. Печалбите на банките ще останат по-ниски – много банки увеличиха  обезценките и провизиите си в подготовка на очаквана вълна от необслужвани вземания, което се отрази на печалбите им през 2020 г. Така че ниските лихви, заедно с понижения ръст на кредитирането ще доведе до по-слаби печалби и през 2021 г. Нови данъци върху дейността на финансовите институции, с които правителствата да финансират част от бюджетните си дефицити, може допълнително да доведат до слаби резултати, особено в Централна и Източна Европа.

5. Капиталовите буфери остават, дори и забраната за разпределяне на дивиденти да падне – в много страни разходите на банките от регулаторите бяха понижени и тази практика ще остане и през 2021 г. Очакваме банките да продължат да поддържат капиталови буфери поради повишените рискове от евентуално влошаване на портфейлите от корпоративни кредити.

6. Възстановяването на две скорости ще доведе до нови придобивания на банки в по-слабите икономики – допълнително понижаване на печалбите и повишеният риск от влошаване на качеството на кредитите ще ускори консолидацията на банковия сектор както на национално, така и на международно ниво. Големите банки в икономики с по-бързо възстановяване като Китай например, както и от страни с дългосрочна експанзионистична политика като Япония, Кения и Близкия Изток ще са водещите на сцената на придобиванията. Те ще се насочат основно към държави с потенциал за голям икономически растеж.

7. Възможни фалити на държави. Банките в развиващите се пазари – основно Субсахарска Африка, Латинска Америка и някои части на Азия, като Пакистан, увеличиха значително закупуването на местни държавни ценни книжа през 2020 г.  Някои от тези държави предстои да преобразуват дълга си, а е възможно и да обявят фалит, което ще доведе до влошаване на ликвидността на банките в тези райони и те ще се нуждаят от свежи частни инвестиции.

8. Нови режими за възстановяване на банки – очаква се регулаторите да възобновяват усилията за подобряване на процедурите за възстановяване на банки. ЕС например ще се стреми да постигне пълна хармонизация между страните-членки до 2024 г. като една от основните стъпки пред банковия съюз. Еврокомисията също така ще направи ново предложение пред Европейската схема за гарантиране на депозитите, след като правителствата не постигнаха споразумение по темата през 2015 г.

9. Засилен фокус върху околната среда, социалните програми и ефективното корпоративно управление  - банките ще подкрепят финансирането на програми за трансформации на икономиките. И докато този тренд е ясно очертан в развитите икономики, развиващите се пазари от Унгария до Малайзия насочват повече усилия в оценките на банковите експозиции към рискове, свързани с климатичните промени и окуражават финансиране на зелени инициативи.  

10. Ръст на малки пробиви на кибер сигурността и постоянен риск от големи кибератаки – затварянето на малките клонове и пренасочването на услугите в дигиталния сектор ще продължи. Това обаче може да доведе до по-голям риск от кибератаки, който все повече се превръща в основна заплаха пред глобалния финансов сектор на системно ниво. Става въпрос за реализиране на рискове като кражба на потребителска идентичност, дигитални кражби и изтичане на данни.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ