В кои сфери са най-високите заплати у нас?

В кои сфери са най-високите заплати у нас?

В кои сфери са най-високите заплати у нас?

В кои сфери се получават най-високи заплати у нас? За поредно тримесечие това са далекосъобщенията, енергетиката и финансовите и застрахователни дейности. Най-ниски са заплатите в хотелиерството и ресторантьорството, както и административните и спомагателни дейности.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата e 1 077 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 1,6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Операции с недвижими имоти“ - с 12,1%, „Образование“ - с 11% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - със 7,1%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2018 г. е 1 075 лв., за февруари - 1 049 лв., и за март - 1 107 лева.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства със 7,1% спрямо първото тримесечие на 2017 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Добивна промишленост“ - с 14,4%, „Образование“ - с 12,2% и „Строителство“ - с 10,5%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2018 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко- съобщения“ - 2 584 лева
  • „Финансови и застрахователни дейности“ - 1 801 лева
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 721 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  •  „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 655 лева
  •  „Други дейности“ - 768 лева
  •  „Строителство“ - 820 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9%, а в частния - с 6,6%.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ