Мисията на "Веолия" за въглеродно неутрално бъдеще

Мисията на

Мисията на "Веолия" за въглеродно неутрално бъдеще

Екологичната трансформация в синхрон с целите на ООН за устойчиво развитие е в основата на устойчивите бизнес процеси на „Веолия“. Групата е световен лидер в оптимизираното управление на ресурси като едновременно спомага за разширяване на достъпа до ресурсите, за тяхното съхранение и възобновяване.

Част от ангажимента на „Веолия“ да работи за коренна промяна на моделите на производство и потребление е да разработва иновативни решения за управление и оптимизация на ресурсите в областта на водата, енергията и преработката на отпадъци за своите общински, бизнес и индустриални клиенти. Един от примерите в това отношение е  стратегическото партньорство за еко трансформация с „Фолксваген“ от Централна и Източна Европа.

В завода на „Фолксваген“ в Познан, Полша „Веолия“ предлага и използва решение за  декарбонизация на производствения процес. Партньорството на „Веолия“ и „Фолксваген“ стартира през 2017 г. с намиране на начин за подобряване на  енергийната ефективност на завода и едновременно с това за намаляване на въздействието на производството му върху околната среда чрез оползотворяване на топлина от технологичния процес.  Заводът на „Фолксваген“ е най-големият производител на цилиндрови глави за двигатели в Европа и произвежда приблизително 4,5 милиона компонента годишно, като използва 30 000 тона алуминий.

„Фолксваген“ и „Веолия“  работят заедно в продължение на две години и въвеждат решение за оползотворяване на отпадъчна топлина за топлофикацията в Познан. В резултат на това сътрудничество „Веолия“ успява да осигури отопление за около 30 сгради, разположени в близост до завода на „Фолксваген“ при „нулеви въглеродни емисии“. Успешното индивидуално решение, което „Веолия“ прилага, води до 1070 тона  намалени въглеродни емисии годишно.

С присъствие на пет континента и близо 220 000 служители Групата „Веолия“ се стреми да се превърне в компания - еталон за екологична трансформация и с мисия за възобновяване на световните ресурси. 

През 2019 година Групата пое ангажимент за изпълнението на 18 конкретни ключови показателя за ефективност, като прилага едни и същи високи стандарти във финансовата, търговската, социалната, екологичната и обществената сфера.

В България „Веолия“ развива дейност чрез дружествата „Софийска вода“ АД, „Веолия Енерджи  Варна“ ЕАД и „Веолия Сълюшънс България“ ЕАД.

Ключови думи

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ