2022 г. започва с ръст на заявените работни места в реалната икономика

2022 г. започва с ръст на заявените работни места в реалната икономика

2022 г. започва с ръст на заявените работни места в реалната икономика

Заявените работни места през януари са 11 788 или с 3 821 повече от предходния месец и с 410 повече спрямо същия месец на 2021 г. Това сочат данните от Агенцията по заетостта за началото на 2022 г., съобщиха от ведомството.

Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (29,3%), следват търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (12,9%), хотелиерството и ресторантьорството (10,8%), административните и спомагателните дейности (10,7%), държавното управление (7,6%) и образованието (6,3%).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са:

  • машинни оператори на стационарни машини и съоръжения;
  • работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт;
  • персонал, зает в сферата на персоналните услуги;
  • продавачи;
  • персонал полагащ грижи за хората;
  • водачи на МПС и подвижни съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии;
  • квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни;
  • персонал осигуряващ сигурност и защита;
  • монтажници и др.

11 885 са безработните, които са започнали работа през януари. Агенция по заетостта отчита намаление на броя им с 2282 спрямо декември и с 2420 спрямо същия месец на предходната година. Своето ново работно място чрез бюрата по труда са намерили и други 154 души от групите на пенсионерите, учащите и заетите. 

Разпределението на започналите работа по сектори на икономиката е: 59,6 на сто от започналите работа през януари са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 21,5%, следват търговията - 16,8%, хотелиерството и ресторантьорството - 7,4%, строителството - 5,7%, държавното управление - 5,6%, административните и спомагателните дейности - 4,1% и др. 

2403 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца - 65 по програми и мерки за заетост и 2338 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Схемата "Заетост за теб", която стартира през юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на почти 45 000 безработни, като само през януари са сключени трудови договори с нови 2029 безработни. 

Продължава предоставянето на средства и по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40. Така само за януари по тази процедура са одобрени заявленията на близо 2200 работодатели за запазване заетостта на 42 000 работници и служители. 

Регистрираната безработица в страната през януари е 4,9 на сто, като на месечна база се отчита увеличение с 0,1 процентни пункта. Спадът на годишна база е с 2,1 процентни пункта. 

Безработните в бюрата по труда през първия месец на 2022 г. са 162 322, което е с 5039 повече от декември и с 67 428 или с 29,3 на сто по-малко в сравнение с година по-рано. През януари са се регистрирали нови 25 592 безработни, като те са с 4087 повече спрямо предходния месец, а спрямо януари 2021 г. се наблюдава спад от 9434 души. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ