От 1 май, природният газ може да поевтинее с повече от 7%

От 1 май, природният газ може да поевтинее с повече от 7%

От 1 май, природният газ може да поевтинее с повече от 7%

От май природният газ може да поевтинее с повече от предвижданите 7%. Причината е сривът от последните дни на цените на петрола и дериватите му на световните пазари. Новите изчисления ще бъдат представени на 1 май, така че да отразяват максимално точно движението на цените. Това стана ясно на откритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт" и осреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ.

Правомощията на КЕВР са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества. Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е в резултат на измененията в договора за доставка между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром экспорт” от 2 март 2020 г. Считано от 05 август 2019 г., цената на природния газ вече се изчислява всеки месец и се формира по нова ценообразуваща формула.

В заявлението на "Булгаргаз" от 10 април е посочено, че общественият доставчик предлага да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, в размер на 23,52 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което е намаление в сравнение с действащата цена с 1,68 лв./MWh или с 6,67 процента. Действащата в момента цена за април е 25,20 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). 

Изпълнителният директор на “Булгаргаз“ ЕАД Николай Павлов, който участва дистанционно по Skype в откритото заседание, заяви че докладът отразява обективно информацията, свързана с образуването на цената на природния газ от 1 май 2020 г. Той се ангажира дружеството допълнително да предостави на КЕВР информация за пазарните индекси и усреднения курс на долара, обхващащи периода до 30.04.2020 г. Данните ще бъдат входирани в КЕВР на 1 май, като по този начин регулаторът ще разполага с цялата необходима информация, за да може същият ден да утвърди с решение цената на природния газ за месец май.

"Според сключеното между "Булгаргаз" ЕАД и руската компания "Газпром експорт" допълнение на договора за доставка на природен газ цената на природния газ се изчислява всеки месец и се образува по хибридна ценообразуваща формула, включваща петролна компонента и хъбова индексация.
Цената на природния газ за следващия месец ще бъде окончателно решена на 1 май от 14.00 часа на закрито заседание на КЕВР", съобщи председателят на КЕВР Иван Иванов. Заседанието ще може да се гледа онлайн на интернет страницата на КЕВР. 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ