Средната брутна работна заплата у нас - над 1650 лв.

Средната брутна работна заплата у нас - над 1650 лв.

Средната брутна работна заплата у нас - над 1650 лв.

Расте средната брутна работна заплата. През октомври 2021 г. тя е била 1581 лв., през ноември - 1579 лв., а през декември - 1676 лева, показват данни на Националният статистически институт. 

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата у нас е нараснала с 12.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ - с 23.5%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 18.9%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 18.8%. 

[[{"fid":"388755","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":false,"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":550,"width":549,"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 3856 лева
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2383 лева
  • „Финансови и застрахователни дейности“ - 2377 лева

Най-нископлатени през декември са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 935 лева
  • „Други дейности“ - 1044 лева
  • „Селско, горско и рибно стопанство“ - 1122 лева

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 14.4%, а в частния - с 11.4%. 

[[{"fid":"388753","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":false,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":349,"width":595,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2021 г. намаляват с 16.2 хил., или с 0.7%, спрямо края на септември 2021 г., като достигат 2.27 милиона, показват още данните на НСИ. Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 10.2%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 5.7%, и „Строителство“ и „Операции с недвижими имоти“ - с по 1.0%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 1.5%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 1.2%, съобщиха от НСИ.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 20.8 и 17.0%.

В края на декември 2021 г. в сравнение с края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 37.2 хиляди. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 9.6 хил., „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 8.8 хил., и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 8.0 хил., а най-голямо намаление - в „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - с 1.9 хил., и в „Добивна промишленост“ - с 1.6 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 10.1%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 9.4%, и в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 5.7%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Добивна промишленост“ - със 7.6%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ