Запорираха още акции и имущество на Иво Прокопиев

Запорираха още акции и имущество на Иво Прокопиев

Запорираха още акции и имущество на Иво Прокопиев

Софийският градски съд наложи запор над акции, банкови сметки и яхта, притежавани от бизнесмена Иво Прокопиев и Галя Прокопиева. Искането за обезпечение на бъдещ иск за отнемане на незаконно придобито имущество е подадено от Антикорупционната комисия на 14 февруари. То е по повод проверка от август 2018 г. по отношение на Прокопиев, която е установила значително несъответствие между имущество и доходи на проверяваното лице за десетгодишен период - от 15.08.2008 г. до 15.08.2018 г., става ясно от официална информация на сайта на КПКОНПИ, в която се дават подробни обяснения за наложения запор

Съгласно закона, са налице предпоставките за предявяване на иск за отнемане с цена 451 476,59 лв., разпределена по следния начин: 368 895,85 лв. спрямо Иво Прокопиев и 82 580,74 лв. спрямо Галя Прокопиева. С определение от 17 февруари т.г. съдът е допуснал обезпечение на иска, с налагане на претендираните от Антикорупционната комисия обезпечителни мерки – запор на акции, запор на сметки на двете лица и запор на моторна лодка „Merry Fisher 795 Marlin“. Издадена е обезпечителна заповед, посочват от КПКОНПИ

По отношение на Иво Прокопиев, е била образувана и предходна проверка, също с десетгодишен проверяван период – от 16.01.2007 г. до 16.01.2017 г. При нея също е било установено значително несъотвествие между имущество и доходи, като на  6 март 2018 г. в Окръжен съд Бургас е предявен иск за отнемане на имущество в полза на държавата с цена от 198 927 389,22 лв. Ответници по този иск са Иво Прокопиев, Галя Прокопиева и три търговски дружества: „Алфа Финанс холдинг“ АД, „Соларпро Холдинг“ АД и „Алфа Енерджи Холдинг“ АД. И този иск е обезпечен с допуснати от съда запори на акции и дружествени дялове, както и на идеални части от жилищна сграда с открит басейн, находяща се в гр. Созопол. С определение от 21.02.2020 г., съдът е спрял производството по това дело до произнасянето от Съда на Европейския съюз /дело С-234/18 и дело С-319/19/ по две преюридициални запитвания, отправени от Софийския градски съд с определения от 23.03.2018 г. и от 02.04.2019 г. по искане на КПКОНПИ, с определение от 17.03.2020 г.

Окръжен съд Бургас е допуснал допълнителни обезпечителни мерки на предявения иск, поради непосредствена възможност за разпореждане с имоти от страна на ответниците. Обезпечителните мерки касаят „Алфа Финанс Холдинг“ АД – възбрани върху недвижими имоти на дружества  /“Лендмарк Холдинг“ АД, „Лендмарк България цар“ ЕООД, „Лендмарк България еърпорт“ ЕООД, „Лендмарк България офис“ ЕООД, „Лендмарк България тауър“ ЕООД и „Сплендид вю“ ЕООД/, които това търговско дружество контролира или има участие в управлението и собствеността.

Съдът е наложил възбрани върху следните недвижими имоти:

  • поземлен имот от 43 504 кв. м., предназначен за комплексно застрояване, в землището на гр. Балчик;
  • поземлен имот от 8185 кв. м. в землището на с. Бусманци, ведно с построената в него административна сграда на 4 етажа – логистичен комплекс;
  • административна сграда на 8 етажа, със застроена площ от 1403 кв.м., в гр. София;
  • търговска сграда на 2 етажа, със застроена площ от 756 кв. м., в гр. София;
  • урегулиран поземлен имот от 1850 кв. м., ведно с построената в него офисна сграда с бизнес-административни и търговски функции с РЗП от 9957,5 кв. м., състояща се от два подземни етажа и две надземни тела /едното на 6/8 етажа, другото на 3 етажа/.

Издадени са обезпечителни заповеди.

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ