Инспекцията по труда с препоръки към бизнеса

Инспекцията по труда с препоръки към бизнеса

Инспекцията по труда с препоръки към бизнеса

На служители, които повече от  45 календарни дни са работили от домовете си или не им е възлагана работа, трябва да се проведе извънреден инструктаж за безопасност в деня на връщането им по работните места, напомнят на бизнеса от Главната инспекция по труда.

Заради поетапното възстановяване на икономическите дейности от трудовата инспекция напомнят, че работодателят има задължение да осигури здравословни и безопасни условия на труд при възобновяване на работа. Задължително е да се актуализира оценката на риска на работното място, като се приложат и мерки за минимизиране на опасностите.

В мерките за превенция се включва осигуряване на маски, дезинфектанти за ръце, измиващи препарати и специални контейнери за съхранение на използваните лични предпазни средства.

Основна препоръка остава спазването на дистанция между работните места, ограничаване струпването на едно място на голям брой служители. Препоръчва се и промяна в режима на работа с по-чести почивки, за да се прилагат и хигиенните мерки за дезинфекция.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ