НАП се прицели в строителните фирми в София

НАП се прицели в строителните фирми в София

Над 30 проверки на строителни обекти в столицата са извършили инспекторите от дирекция „Контрол“ на ТД на НАП София в рамките на стартирала октомври национална кампания.

Последните две са съвместно с Главна инспекция по труда /ГИТ/, с акцент идентифициране и санкциониране на най-рисковите обекти.

В хода на проверките се прави съпоставка на броя на наетите лица и дали са толкова реално по време на проверките, на декларираните с осигурителните декларации данни, платените данъци и осигуровки и др. Обект на мерките са и подизпълнители, осигуряващи работници за проверяваните строителни обекти.

Строителството е един от рисковите браншове по отношение на спазването на осигурителното и данъчно законодателство. Наблюдава се и ръст на заетостта в бранша - по данни на НСИ той е 7% към края на второто тримесечие на тази година спрямо същия период на 2017 г.

„При проверките на място следим основно за нарушения на трудовото и осигурителното законодателство. В голяма част от посетените обекти регистрираме една и съща нередност - липса на присъствени форми, графици на работа, правилник за вътрешния трудов ред и книги за ежедневен инструктаж. По закон обектът трябва да разполага с такива във всеки един момент. Информацията ни е необходима, за да констатираме има ли разминавания с установените на обекта работници. Липсата на тези документи, или предоставянето им на по-късен етап, е индикация за евентуални преднамерени действия и води до предприемане на по-сериозни контролни мерки. Апелираме към отговорно поведение от страна на строителите, за да можем да бъдем максимално ефективни и да съсредоточим усилията си към тези, които действително ощетяват както работниците, така и бюджета“, коментира Мая Първанова, началник на отдел „Проверки“ в дирекция „Контрол“ към ТД на НАП София. 

След извършване на проверка на място, инспекторите съпоставят данните по подадените задължителни данъчно-осигурителни декларации, внасят ли се осигурителните вноски на работниците в срок, както и има ли нарушения на данъчното законодателство. За неподадени в срок декларации и за невнесени осигурителни вноски данъчните инспектори съставят съответните актове за установени административни нарушения.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ