Разполагат нови 20 контейнера за текстилни отпадъци в София

Разполагат нови 20 контейнера за текстилни отпадъци в София

Разполагат нови 20 контейнера за текстилни отпадъци в София

На места в столицата вече има специални контейнери за текстилни отпадъци, където всеки би могъл да остави дреха или обувки, които вече са му непотребни. В града са поставени и нови 20 постоянни контейнера.

Само през изминалата година са събрани 24,5 тона текстилни отпадъци в т.н. временни контейнери, с които се целеше да се провери по-скоро нагласата на гражданите да използват подобен вид рециклиране.

Новите контейнери са поставени в 15 от общо 24-те района на Столична община. Разположени са на места, на които да са достъпни до хората и да се сведе до минумум възможността от набези върху контейнерите. Предстои да се разполагат и на още места. 

Целта е да се изгради устойчива система за събирането на текстилния отпадък, подобно на останалите вече изградени и успешно работещи 12 системи за събиране на различни потоци отпадъци в София, включително опаковки, зелени отпадъци, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци, батерии, акумулатори, излезли от употреба МПС и други.

Правилното събиране и третиране на текстилните отпадъци намалява вредното влияние на този вид отпадък върху компонентите на околната среда, включително и върху качеството на атмосферния въздух, посочват от Столичната община в сайта ѝ.

От началото на 2019 г. общината започна поетапното разполагане на специализирани контейнери за текстилни отпадъци на територията си, които не позволяват неправомерно изваждане на отпадъците от тях. На територията на Столична община са разположени и временни контейнери за текстил. Адресите, където се намират те, можете да намерите тук

Какво се случва със събрания текстил?

Събраните в контейнерите отпадъци се транспортират от специализираните компании за третиране на текстилни отпадъци, до техни площадки, на които се извършва последващо сортиране на съдържанието в контейнерите. При процеса отпадъците се сортират по видове, като годните за повторна употреба се отделят. Друга част от текстилните отпадъци се сортират и нарязват и се използват като памучни парцали за индустрията, обясняват от СО.

Текстилните материи, които не са подходящи за директна повторна употреба като дрехи или парцали, и други отпадъци, отделени в процеса на сортиране (например опаковки), се балират и предават на други компании за правилно рециклиране и оползотворяване.

Негодни текстилни материали (напр. дънки и бял текстил) се сортират по цвят, изрязват се техните ципове и копчета и се предават на инсталации за производство на изолационна вата.

"Тези от изхвърлените дрехи, които са годни за повторна употреба, влизат във веригите за подобен тип облекла или в домовете, които се нуждаят. Тези, които не стават вече за носене, влизат в производството на нови дрехи или вати и уплътнители от текстилен характер и т.н. Една много малка част всъщност отиват за т.нар. депониране", обясни пред БНТ инж. Петър Трайков, директор управление на отпадъци към Столичен инспекторат.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ