Българите увеличават пътуванията с цел туризъм в чужбина

Българите увеличават пътуванията с цел туризъм в чужбина

Българите увеличават пътуванията с цел туризъм в чужбина

През второто тримесечие българите с увеличили пътуванията с цел туризъм в чужбина за сметка на тези в страната. За периода април-юни 1,085 млн. българи са реализирали туристически пътувания.

Преобладаващата част от тях – 77,7%, са пътували само в страната, 17,5% - само в чужбина, а 4,8% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава с 5,6%, като броят на пътувалите в страната намалява с 12,4%, докато броят на пътувалите в страната и чужбина и само в чужбина се увеличава съответно с 58,3 и 22,4%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

 През второто тримесечие на 2018 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години – 431,4 хил., или 39,8% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на възраст 45 - 64 години – 80,4% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 15 - 24 години е най-голям – 22,5% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голяма част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (44,3%), така и в чужбина (65,6%) са били с цел „почивка и екскурзия“.

През второто тримесечие на 2018 г. като самостоятелни са били регистрирани 1,491 млн., или 91,3% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 96,5%, а на тези в чужбина – 65,4%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 39,8%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 29,2%.ю

През второто тримесечие на 2018 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 180,89 лв. в страната и 610,77 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 157,73 лв. в страната и 1 053,72 лв. в чужбина.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ