Бронирани автомобили по неподдържани пътища*

Бронирани автомобили по неподдържани пътища*

Бронирани автомобили по неподдържани пътища*

Въпреки пазарната нестабилност, компаниите от Централна и Източна Европа, включително България проявяват интерес към сливания и придобивания. Това е един от най-важните изводи в проучване, проведено през месеците септември и октомври от „Ърнст и Янг”. То измерва доверието към икономическата среда и достъпа до финансиране и обхваща над 400 висши мениджъри на големи компании от Централна и Източна Европа включително България.

Резултатите от проучването дават моментна снимка на корпоративното доверие към средата и икономическите перспективи. Предлагаме ви целият текст на обяснителния анализ към барометъра.

    Барометърът на доверието към икономическата среда на „Ърнст и Янг” разкрива нова парадигма - компаниите имат интерес към сливания и придобивания, въпреки пазарната нестабилност.

Защо това е така, когато сме в средата на пазарните катаклизми, а растежът на световната икономика отслабва с бързи темпове?

Може би, защото в сравнение с 2008 г., ситуацията сега е по-различна. Предприятията са прекарали три години в режим на нестабилност, фокусирани върху намаляване на финансовите рискове. Сега балансите на компаниите са силни, с ниски нива на дългов капитал. Фирмите са подобрили структурата на капитала си, рефинансирали са дълговете и са намалили разходите си за лихви чрез разсрочени падежи.

В момента акцентът пада върху поддържане на стабилността, а дори и върху постигане на растеж. Много малко от участниците в проучването са фокусирани върху оцеляването. Когато говорим за сделки, наблюдаваме по-голяма готовност на страните по сделката да постигнат консенсус относно стойността на активите.Тези фактори допринасят за относително благоприятна среда за сделки по сливания и придобивани, въпреки че някои от пречките остават. Нарастващият регулаторен натиск потенциално би могъл да възпрепятства растежа и това е фундаменталният въпрос на икономиката. Изглежда, че участниците в проучването са се научили как да управляват нестабилността: те имат способностите и амбицията да правят стратегически сделки дори и при сегашните условия.

 Мрачни икономически прогнози

 През юли и август наблюдавахме бързо завръщане на нестабилността – такава, каквато помним от първите дни на икономическата криза от 2008 г. Пониженият кредитен рейтинг на САЩ, дълговата криза в еврозоната и отслабващите икономически показатели от целия свят, предизвикаха драматични активности на фондовите пазари и в крайна сметка глобална преоценка на риска.

 Едва 34% от анкетираните са оптимисти, и то сдържани оптимисти, относно глобалните икономически перспективи. Две трети (64%) казват, че усещат спад в глобалната икономика.

 Песимизмът е налице и спрямо местните икономики. Попитани за гледната точка спрямо състоянието на местните икономики, 66% посочват спад в икономическата среда. Българските компании смятат, че растежът у нас ще отслабне, но не са крайни песимисти.

 Въпреки относителната стабилизация от последните месеци, 73% от анкетираните очакват краткосрочна нестабилност на световните пазари. Местните пазари се възприемат като по-стабилни, с 56%, но очакванията са за продължаваща и дори засилваща се нестабилност.

 Достъп до капитал 

 Предприятията са добре подготвени за предстоящи спадове на икономиката, най-вече защото успяват да поддържат ниски нива на задлъжнялост. При близо половината от анкетираните компании съотношението дълг/капитал е по-малко от 25%, а за 69% от анкетираните компании отношението дълг към капитал е по-малко от 50%. Стратегията за поддържане на ниски нива на дълга се очаква да продължи, тъй като 81 % от компаниите планират да запазят или дори да намалят съотношението дълг към капитал през следващите 12 месеца. Само 19% възнамеряват да увеличат дълговете си в настоящата среда. 67% от българските компании ще запазят отношението на дълг към капитал под 25%.

 Рефинансирането

 Само 24% от фирмите трябва да рефинансират заеми или задължения от други дългови инструменти през следващите 12 месеца. Отлагането на падежа на дълговете не е основният мотив за рефинансиране. Компаниите могат допълнително да укрепят балансите си, като се възползват от настоящата ситуация - 26% биха използвали рефинансиране, за да подобрят структурата на техния капитал , други 26 % - за да отложат падежите, а 17% за да премахнат ограничителните клаузи или да намалят разходите за лихви. Мотивите на 33% от българските компании, които обмислят рефинансиране са свързани с оптимизиране на капиталовите структури и отлагане на падежиращите дългове.

 Собственият капитал - основен източник на придобивания

 С високи парични салда и продължаваща неохота към дългов капитал, едва 46% от компаниите имат намерение да използват заем за придобивания. 66% планират да използват собствен капитал като основен източник за финансиране на придобивания. Освен това, тези, които планират да използват дълг, са склонни да използват по-малко в сравнение с предходни години - 67% възнамеряват да финансират под 50% от сделката с дълг.

 Поддържането на стабилност - основен приоритет

Въпреки сътресенията на пазара, вече не е 2008 г. Сега дружествата са укрепили балансите си, намалили са разходите и финансовите рискове и са готови за добри и лоши времена. Като цяло, нашето проучване изгражда картината на корпоративната увереност сред пазарна нестабилност. Стабилността през следващите 12 месеца оглавява дневния ред за 47% от анкетираните. Други 43% вече са се фокусирали върху растежа. Само 10% посочват оцеляването като императив. В България – 58% посочват стабилността като основна цел за следващите 12 месеца.

Инвестиране в органичен растеж

Продължаващият през цялата финансова криза фокус върху ефективността и намаляването на разходите доведе до високи кешови нива. Почти половината от всички компании с излишъци в паричните потоци (41%) посочват за приоритет инвестирането в растеж, следвано от изплащането на съществуващи дългове.

 Без съществени промени в работната сила

 Преобладаващият фокус върху стабилността се отразява и в намеренията на компаниите да запазят служителите си - 49% планират да запазят настоящия размер на тяхната работна сила, а 25% дори планират да създадат работни места или да наемат таланти през следващите 12 месеца. Очевидно, обаче, не всички компании са спокойни за пазара си и все още не малък дял (26%) планират съкращения на хора.

 Благоприятна среда за осъществяване на сделки

Анкетираните като цяло се чувстват комфортно по отношение на средата за сделки - както на количеството и качеството на сделките, така и относно вероятността за сключване на сделки. Въпреки това, по-бавният икономически растеж, както и несигурността в световната икономика могат да се отразят на крайните решения за придобиване. От друга страна, 51% очакват цените на активите да останат на сегашните нива през следващите 12 месеца, което е свидетелство за по-голяма вероятност за успешна сделка.

 ------------------------------------------------------------------------------------

 *Заглавието е на авторите на анализа

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ