Еврокомисията прие антикризисиен проектобюджет на ЕС за 2012 г.

Еврокомисията прие антикризисиен проектобюджет на ЕС за 2012 г.

Еврокомисията прие антикризисиен проектобюджет на ЕС за 2012 г.

Европейската комисия прие днес Проектобюджетът за 2012 г., който възлиза на 132,7 млрд. евро за плащания. Това е ръст от 4,9 % спрямо 2011 г. Средствата за поети задължения възлизат на 147,4 млрд. евро (ръст от +3,7 %). Основната цел на проектобюджета за 2012 г. е да подкрепи в пълна степен европейската икономика и гражданите на ЕС.

„Деликатно упражнение за намиране на баланс, комбиниращо ограничения и мерки за насърчаване на растежа за 500 милиона европейски граждани“ - така определи приетият днес проектобюджет, Януш Левандовски комисарят, отговарящ за бюджета и финансовото планиране.

Задача на проектобюджета за 2012 г. е той да се впише в настоящия климат на ограничения, който преобладава на национално равнище. Комисията положи особено усилие и избра вариант на „замразяване“ на своите административни разходи за 2012 г., т.е. на ръст от 0,0 % в сравнение с бюджета за 2011 г. Това беше постигнато чрез съществено намаляване на разходите за сгради, информационни и комуникационни технологии, проучвания, публикации, командировки, конференции и срещи. Освен това за трета поредна година Комисията не поиска допълнителни нови длъжности, се казва в прессъобщението разпространено от ЕК.

В проектобюджета се предвижда през 2012 г. около 57,7 млрд. евро да бъдат изразходвани за устойчив растеж в подкрепа на държавите-членки да увеличат своите инвестиции в тези области, а 62,6 млрд. евро са предназначени за приоритетите по стратегията „Европа 2020“, което представлява увеличение от 5,1 % спрямо предходната година.

Гражданите са в центъра на европейската политика и тяхната безопасност е от важно значение за ЕС. В проектобюджета за 2012 г. е предвидено увеличение от 6,8 % в областта на свободата, сигурността и правосъдието, като действията ще бъдат съсредоточени върху интересите и нуждите на гражданите. Освен това предвидените средства за  младежта по инициативите в „Европа 2020“ възлизат на 1,9 млрд. евро, което е с 15% повече от равнището през 2011 г. В допълнение важно място заемат дейностите в областта на изменението на климата. През 2012 г. се планира увеличение с 6,1 %, за да бъде достигната обща сума от 8,1 млрд. евро.

Само 6 % от бюджета на ЕС се изразходват за функционирането на институциите на ЕС, следователно 94 % от годишния бюджет се връща обратно в регионите и градовете, бизнеса, изследователите и гражданите на ЕС, като половината от него е предназначен за растеж и заетост.

„В центъра на приетия днес проектобюджет са ЕС и неговите граждани. Първо, предлагаме съкращения в голям брой административни области, като обучение на персонала, публикации, разходи за пътувания и офиси, за да поддържаме дела на вътрешните разходи на най-ниско равнище; второ, положихме неимоверни усилия, за да установим онези области в бюджета, в които постигнатите резултати не отговарят на очакванията, и да пренасочим средства към програми и инициативи, които носят конкретни резултати в практиката. Трето, избрахме да инвестираме в области, които допринасят за икономически растеж и развитие. Ето защо бюджетът на ЕС е антикризисен пакет! “, обясни Януш Левандовски.

За повече подробности вижте тук.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ