ЕК предлага нови правила за банкирането в сянка

ЕК предлага нови правила за банкирането в сянка

ЕК предлага нови правила за банкирането в сянка

Европейската комисия предлага нови правила относно банкирането в сянка. Тяхната цел е да се гарантира, че фондовете на паричния пазар (ФПП) могат по-добре да устояват на натиска за обратно изкупуване в стресови пазарни условия чрез повишаване на техния ликвиден профил и стабилност.

Банкирането в сянка представлява система за кредитно посредничество, която включва структури и дейности извън традиционната банкова система. Банките, работещи в „сенчестия“ сектор, не са регулирани като останалите банки, но дейностите им са подобни. По оценки на Съвета за финансова стабилност през 2011 г. стойността на банкирането в сянка в световен мащаб е била около 51 трилиона евро. Това представлява 25—30 % от цялата финансова система и половината от стойността на банковите активи. Затова банкирането в сянка е от системно значение за европейската финансова система.

ФПП са важен източник на краткосрочно финансиране за финансовите институции, предприятията и правителствата. В Европа те държат около 22 % от краткосрочните дългови ценни книжа, емитирани от правителствата или от корпоративния сектор, както и 38 % от краткосрочния дълг, емитиран от банковия сектор. Заради тази системна взаимосвързаност на ФПП с банковия сектор и с корпоративните и правителствените финанси тяхната дейност е в центъра на международните усилия по отношение на банкирането в сянка.

Еврокомисията предлага новите правила да обхващат ФПП, които са установени или продадени в Европа и целят подобряване на техния ликвиден профил и стабилност:

Управление на ликвидността: от ФПП ще се изисква поне 10% от техния портфейл да бъдат в активи, чийто падеж настъпва за един ден и други 20% — в активи, чийто падеж настъпва за седмица. Целта на това изискване е да се позволи на ФПП да се разплащат с инвеститори, които искат да изтеглят средства с кратко предизвестие. За да се избегне възможността даден емитент да получи прекалено голям дял от нетната стойност на активите на даден ФПП, експозицията към един емитент ще бъде ограничена на 5% от портфейла на ФПП (в стойностно изражение). За стандартни ФПП един емитент може да притежава 10 % от портфейла.

Стабилност: за да се вземе предвид постоянната нетна стойност на активите и склонността на ФПП да търсят подкрепа от спонсори, за да стабилизират обратните изкупувания по номинална стойност, новите правила ще изискват този вид ФПП да създават предварително определен капиталов буфер. Той ще бъде активиран, за да поддържа стабилни обратни изкупувания в периоди, когато стойността на инвестиционните активи на ФПП спада.

„Подробно сме регулирали дейността на банките и пазарите. Сега трябва да обърнем внимание на рисковете, които крие банкирането в сянка. То играе важна роля във финансирането на реалната икономика и ние трябва да гарантираме, че е прозрачно и че ползите, постигнати от засилването на някои финансови структури и пазари, не са компрометирани от изместването на рисковете към по-слабо регулирани сектори“, коментира Комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ