Най-предпочитаните от българите чуждестранни дестинации

Най-предпочитаните от българите чуждестранни дестинации

Най-предпочитаните от българите чуждестранни дестинации

До кои чуждестранни дестинации пътуват най-често българите? Оказва се, че това са съседните държави и най-вече Турция и Гърция.

През юли Турция е посетена от почти 128 хил. българи, като 43 704 от тях са били с цел почивка, 5 906 – със служебни цели и 78 308 – с други цели.

Гърция е била предпочитана дестинация за малко над 98 хил. българи, като над половината – 49 064 са били в южната ни съседка на почивка. Служебно през юли в Гърция са били 9 199 българи, а с други цели – 39 864 души.

Съседна Сърбия е била цел на пътуването на 28 507 българи, Македпния – 28 496, а Румъния – 24 722.

Освен съседните страни, повече пътувания на българи има до Германия (36 363), Италия (19 581), Австрия (10 868), Франция (10 080) и Испания (9 734).

Като цяло, през юли в чужбина са пътували 446 хил. българи, което е с 10,2% повече спрямо същия период на 2012 г. Най-голямо увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Франция - със 118,3%, Италия - с 88,8%, Обединеното кралство - с 52%, Чешката република - с 44,3%, Германия - с 38,6%, Белгия - с 37,8%, Русия - с 36,5%, Австрия - с 30%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Испания - с 34,6%, бившата югославска република Македония - с 19,7%, Румъния - с 15,4%, и други

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 48,2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 35,1%, и със служебна цел – 16,7%. В сравнение с юли 2012 г. увеличение се наблюдава при пътуванията с други цели и при пътуванията с цел почивка и екскурзия - съответно с 18,1 и 10,8%, докато при служебните пътувания е регистрирано намаление с 8,5%.

През юли страната ни е била посетена от 1,708 млн. чужденци, което е с 1,5% над нивото от юли 2012 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - с 3,3%, както и при служебните пътувания - с 2,3%, докато посещенията с други цели намаляват с 2%.

От общия брой чужденци, посетили България, най-голям е относителният дял на гражданите от Европейския съюз – 62,4%, като в сравнение със същия месец на предходната година намалява с 1,2%. Намаление е регистрирано при посещенията на граждани от Нидерландия - с 9,6%, Словакия - с 8,5%, Дания - с 5,2%, Чешката република - с 3,7%, Германия - с 2,8%, и други. Същевременно е отчетен ръст при посещенията на граждани от Гърция - с 3,5%, Австрия - с 1,9%, Испания - с 1,7%, Италия - с 1,3%, Румъния - с 1,3%, и други.

Нарастват и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” - с 5,9%, като най-голямо е увеличението на посещенията от граждани на Украйна и Русия - съответно с 19,1 и 8,9%.

През юли 2013 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 62,2%, следвани от тези с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) – 30,5%, и със служебна цел – 7,3%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ