Правителството и бизнесът обединиха усилията си за ограничаване на сивата икономика

Правителството и бизнесът обединиха усилията си за ограничаване на сивата икономика

Правителството и бизнесът обединиха усилията си за ограничаване на сивата икономика

Предложения за законодателни промени за ограничаване и превенция на неформалната икономика, генерирани от бизнеса, и пакет мерки за борба с данъчните измами, готвени от Министерството на финансите, бяха обсъдени с представители на социалните партньори, организираното гражданско общество, научните среди и други заинтересовани страни по време на кръгла маса, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) днес. В дискусията участваха Людмила Петкова, председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и заместник-министър на финансите, Васил Велев, председател на УС на АИКБ, и адвокат Георги Атанасов, ключов експерт „Законодателство“ по проекта. Мероприятието е част от дейностите по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, изпълняван от АИКБ в партньорство с КНСБ и финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“.

По данни на Асоциацията, в условията на продължаваща икономическа криза, отрицателното въздействие на неформалната икономика върху динамиката на развитие на предприятията и върху възможностите за иновации и развитие на човешките ресурси е все по-отчетливо. Изследванията сочат, че сред основните причини, които мотивират бизнеса и гражданите да избират „сиво“ поведение, са сложното, противоречиво и често променящо се законодателство, нееднозначните административни процедури и множеството случаи на безнаказано заобикаляне на правилата. Затова от АИКБ предлагат мерки, които имат за цел да попълнят празнотите в законодателството и да превърнат сивите практики в неизгодни и непривлекателни. При представянето им, адвокат Георги Атанасов посочи конкретни мотиви към всяко предложение и обоснова потребността от приемането му, както и евентуалните резултати/последици от него.

Една част от предложенията, които бяха подложени на обсъждане, се отнасят до подобряване на условията за стопанска дейност като цяло и са насочени към решаване на общи проблеми, произтичащи от нормативната уредба. Те са резултат от дискусии и са консенсусни за социалните партньори. Друга част от направените предложения за промени в нормативни актове имат за цел регулиране на конкретни икономически дейности и са насочени към препятстване развитието на сиви практики в сферите на пътното строителство и съпътстващите го дейности, на телекомуникациите, на рибарството и аквакултурите и в сферата на индустрията за красота и здраве. Те са резултат от обстоен анализ на проблемите в нормативната уредба и са разработени съвместно с браншови структури, представителни за конкретната икономическа дейност.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова представи част от предложенията за промени в данъчното законодателство, изготвени от МФ, целящи предотвратяване на данъчните измами с ДДС. Тя обясни спецификата на фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на България, който ще се осъществява от органите на НАП. Петкова разясни механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури и ползите от него за предотвратяване на данъчни измами. Третото предложение е въвеждане на специалния режим "Касова отчетност на ДДС", който ще подпомогне малките и средни фирми, които срещат затруднения при плащане на ДДС към бюджета, преди да са получили плащане по извършените от тях доставки на стоки и услуги от клиентите си.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ