Приходите от нощувки у нас се увеличили с почти 50% за месец

Приходите от нощувки у нас се увеличили с почти 50% за месец

Приходите от нощувки у нас се увеличили с почти 50% за месец

През май в страната са функционирали 1 932 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Броят на стаите в тях е 90,1 хил., а на леглата – 187,4 хил. В сравнение с предходния месец общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 13%, а на леглата в тях - с 54,9%.

Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване е 992,9 хил., или с 51,3% повече в сравнение с април. Най-голямо е увеличението на реализираните нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване с 4 и 5 звезди (75,6%), а най-малко - в тези с 1 и 2 звезди (9%). Реализираните нощувки както от български, така и от чужди граждани се увеличават съответно с 10,1 и 114,9%.

През май приходите от нощувки достигат 44,3 млн. лв., или с 48,6% повече в сравнение с април, което се дължи в по-голяма степен на нарастване на приходите от чужди граждани (със 78,2%), докато от български граждани те са с 18,8% повече.

Пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване се увеличават с 24.7% в сравнение с април и достигат 381,1 хил. Относителният дял на българите е 58,3% от всички пренощували лица, като по-голямата част (69,5%) от тях са нощували в хотели с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно 2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 158,8 хил. и се увеличават с 52,6% спрямо предходния месец. Чуждите граждани са предпочели хотелите, като 70% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди. Средният брой реализирани нощувки от чужди граждани е 3,5.

Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през май възлиза на 19,8%, като тя е най-висока в средствата за подслон с 4 и 5 звезди – 25,6%, следвана от тези с 3 звезди – 17,1%. Най-ниска заетост на леглата се наблюдава в средствата за подслон и местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 14,3%. В сравнение с април увеличение на заетостта на леглата от 1,7 процентни пункта е регистрирано в средствата за подслон с 4 и 5 звезди, докато при тези с 1 и 2 и с 3 звезди тя намалява съответно с 1,3 и 1,7 процентни пункта.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ