Спад на производствените цени

Спад на производствените цени

Спад на производствените цени

Цените на производител на вътрешния пазара през април падат с 0,2% спрямо предходния месец. Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 2,8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,8%, докато в преработващата промишленост е отчетено увеличение - с 0,3%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

В преработващата промишленост увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на напитки - с 1%, при производството на тютюневи изделия - с 0,9%, при производството на хранителни продукти, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон и печатната дейност и възпроизвеждане на записани носители - с по 0,3%.

Намаление на цените е отчетено при производството на химични продукти - с 0,9%, при производството на основни метали и производството на метални изделия, без машини и оборудване - с по 0,4%.

На годишна база производствените цени на вътрешния пазар спадат с 0,9%. Цените намаляват в добивната промишленост - с 10,1%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,3%, докато в преработващата промишленост цените са на равнището от април 2013 година.

Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо април 2013 г. е отчетено при производството на основни метали - с 6,7%, при производството на химични продукти - с 6,1%, и при производството на хранителни продукти - с 4,5%.

Увеличение на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 8,5%, при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 5,3%, и при обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 4,4%.

Общият индекс на цените на производител (вътрешен плюс външен пазар) през април 2014 г. намалява с 0,1% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост - с 0,4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,7%, докато в преработващата промишленост цените се увеличават с 0,1%.

На годишна база цените на производител спадат с 2,1% в сравнение със същия месец на 2013 г.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ