Търси се купувач на ВМЗ-Сопот

Търси се купувач на ВМЗ-Сопот

Търси се купувач на ВМЗ-Сопот

Стартира процедурата по приватизацията на военния завод в Сопот. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви конкурс на един етап за продажбата на 118 млн. броя акции, представляващи 100% от капитала на ВМЗ-Сопот.

Стратегията за приватизация на дружеството, която е приета от Народното събрание предвижда до конкурсната процедура да се допускат само стратегически инвеститори. Основните цели, които ще се преследват са:

  • Запазване и разширяване на предмета на дейност;
  • Гаранции за по-нататъшно развитие;
  • Повишаване но конкурентноспособността;
  • Привличане на инвестиции за модернизация;
  • Запазване на ролята на “ВМЗ” като основен фактор на заетост в региона;
  • Погасяване на всички публични задължения.

Едно от най-важните изисквания към участниците в конкурса е да имат приходи от продажби не по-малко от 120 млн. лева общо за последните 3 финансови години.

При оценяването на офертите 60 % ще бъде тежестта на предложената покупна цена, размерът на инвестициите ще носи 30 % от оценката, а запазването на средната численост на персонала – 10 %. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 3 млн. евро.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ