Ръст на промишленото производство през септември, значителен спад на строителството

Ръст на промишленото производство през септември, значителен спад на строителството

Ръст на промишленото производство през септември, значителен спад на строителството

През септември индексът на промишленото производство нараства с 1% в сравнение с август и с 1,5% спрямо същия месец на 2010 г. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

През септември 2011 г. спрямо предходния месец производството в добивната промишленост нараства с 10,2%, в преработващата промишленост - с 3,7%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление от 7,2%.

На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в добивната промишленост - със 7,7%, в преработващата промишленост - с 2,7%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отбелязано намаление от 5,1%.

Регистриран е ръст в производството на инвестиционни продукти (14,1%), в производството на енергийни продукти (2,1%) и в производството на продукти за междинно потребление (0,4%).

Един от най-засегнатите от кризата сектори – строителния отчита спад през септември от 0,7% на месечна база. На годишна база понижението е от 11,6%.

През септември 2011 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището на предходния месец, като продукцията от строителство на сгради намалява с 0,8%, а от гражданско/инженерно строителство - с 0,5%

На годишна база намалението на строителната продукция през септември 2011 г. се определя предимно от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, където спадът е 15,7%, изчислен от календарно изгладени данни, докато в сградното строителство намалението е 7%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ