1,4% ръст на икономиката ни тази година прогнозира БАН

1,4% ръст на икономиката ни тази година прогнозира БАН

Ръст от 1,4% на българската икономика през 2015 г. предвиждат учените от Института за икономически изследвания при БАН в годишния си доклад* за тази година. В краткосрочен план се очаква нисък, но ускоряващ се растеж, който да достигне нива от 2,1% и 2,5% през 2016 и 2017 г.

Прогнозата се основава на очакванията за ускорен износ в  Еврозоната, на нарастване на вътрешното потребление и на приноса на еврофондовете. Очаква се инвестициите и износът да запазят темповете на растеж, а инфлацията да остане отрицателна.

Продължава неблагоприятната тенденция на много нисък растеж от 1– 2%,  заяви проф. д-р Митко Димитров, директор на Института за икономически  изследвания (ИИИ) при БАН. Според него за развита държава като САЩ ръст до 2 на сто може и да е задоволителен, но за България това е крайно  недостатъчно. "Ние може да имаме добри икономически показатели в  стравнение с други страни, но недостатъчните усилия за реформи не ни  позволяват да достигнем ръста, за който имаме потенциал", подчерта  директорът на ИИИ.

Не се оправдаха очакванията за по-сериозен растеж на глобалната икономика и търговия, които да се отразят благоприятно и на нашата страна, а мерките на ЕЦБ и ЕС за справяне с дефлационните процеси също не постигнаха успех, подчерта друг експерт от института, Иглика Василева. Икономистите прогнозираха задържане на растежа на международните  цени, значителна несигурност, свързана с възстановяването на растежа в  ЕС, и известна несигурност заради предстоящите местни избори у нас. "За България очакваме частното потребление да засили темповете си на  растеж, като фактори за това виждаме в повишаващата се заетост", подчерта Василева. И добави, че на пазара на труда ще има плавно  подобрение и достигане на ниво под 10% през 2017 г.

Надеждата възстановяването на  износа след кризата да възстанови и растежа, не се оправда, защото у нас БВП се формира основно върху вътрешното потребление, а то остава свито, коментира и проф. Александър Тасев. Експортът може да даде принос в ръста на икономиката ни от не  повече от 2 до 2.5 процента, добави той. Експортна структура също не е  благоприятна за страната ни - около 60% от нея са стоки с ниска добавена стойност - суровини, материали и ресурси, докато високотехнологичните продукти са между 4 и 6 процента от износа.

Общият износ през 2014 г., за разлика от 2013 г., макар и малко нараства към ЕС, а към трети страни съществено намалява, става ясно от данните в доклада. В основата на тази тенденция стои спадът на износа към Русия и Украйна, както и към Китай, като най-тежко засегнатите отрасли са шивашката и текстилната промишленост, електроенергията, кожарската и обувната промишленост.

Въпреки политическата криза с Украйна, вносът от Русия продължава да е най-голям спрямо вносът от останалите държави – 15.2% от целия импорт на България. За проф. Тасев това означава, че страната ни продължава да бъде енергийно зависима от Русия. Като проблем той открои и това, че конкурентното предимство на българските стоки идва от изключително ниско заплатения труд. Ако не се насочат инвестициите към производства с висока добавена стойност и в добре платени работни места, ние няма да имаме висок и устойчив растеж, прогнозира икономистът.

За колегата му от института доц. Виктор Йоцов, България от доста време не е в криза, ако разглеждаме само технически фискалните параметри. "Драмата е в ниските данъци за сметка на високите социални разходи,  неъзможността да се събират действителните приходи от акцизи, както и, че през последните 2 години външният ни дълг рязко се увеличава.", подчерта той. Като процент от БВП дългът няма да надвишава 30-32%, въпросът е за  какво ще се харчи, добави още доц. Йоцов и посочи, че през следващите години страната ни трябва да запази строгата финансова дисциплина, както и да проведе активен дебат за промяна на данъчната система.

Състоянието на паричния сектор бе коментирано от гл. ас. Емил Калчев,  който прогнозира намаляване на лихвите както по депозитите, така и по кредитите.
----------------------------
*Годишният доклад за икономическо развитие и политики в България на  Института за икономически изследвания при БАН за 2015 г. съдържа  анализ на икономическото развитие у нас, като проследява микро и макро  икономическите показатели, външен, фискален и банков сектор, пазара на  труда, състоянието на регионите и техните различия и дава препоръки за  подходящи политики. Ежегодно в него се представя специална тема, като тази година обект на
анализ са политиките за икономическо развитие в Оперативните програми  на Европейския съюз и Общата селскостопанска политика за периода  2007-2013 г.

Коментари
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ