Райфайзенбанк: Българската икономика е стабилна

Райфайзенбанк: Българската икономика е стабилна

Райфайзенбанк: Българската икономика е стабилна

На фона на сътресенията в Европа, развитието на българската икономика изглежда стабилно. Това са заключенията на икономистите на Райфайзенбанк (България), публикувани в месечния си анализ на макроикономическите данни за декември.

Икономистите на банката отчитат промяната в структурата на икономическия растеж на българската икономика през третото тримесечие на годината, като вътрешното търсене е било основният движещ фактор. Спестяванията намаляват като дял от БВП за пръв път от началото на кризата, като потвърждават известното оживление в потреблението.

Съгласно отчетните данни на НСИ, растежът на БВП през третото тримесечие беше 2.3% на годишна база. Вътрешното търсене нарасна с 5% и измести външния сектор от водещото място по приноси към нарастването на БВП. Ръстът на вътрешното търсене бе най-голямото от края на 2008 г. Въпреки това бързо покачване на обема му през периода юли-септември, поради факта, че по време на рецесията то беше силно потиснато, нивото му все още е значително по-ниско от наблюдаваното преди началото на кризата. От това дали тази благоприятната динамика ще продължи зависи цялостното възстановяване на икономиката и съживяването на пазара на труда, се посочва в анализа.

Изненадващо ниска през ноември е инфлацията, като подобна динамика не е била наблюдавана през предходните години. Би било трудно да се твърди обаче, че причината е рязко отслабване на търсенето. Нещо повече, тъй като търговският баланс през октомври е отрицателен вследствие на значителното нарастване на вноса, по-скоро е логично в данните за БВП за четвъртото тримесечие, които предстои да бъдат публикувани, да се очаква продължаващо възстановяване на вътрешното търсене, коментират експертите на банката.

„На фона на сътресенията в Европа, развитието на българската икономика изглежда стабилно, макар и далеч от желаното. Публичните финанси са в много добро състояние, производителността на труда нараства вече шесто поредно тримесечие с над 5% на годишна база, растежът на потреблението е налице,” коментира главният икономист на банката Калоян Ганев.

„Положителните темпове на растеж на БВП обаче не бива да се преекспонират, тъй като все още има сериозни проблеми в икономиката, които не са преодолени. Нарастването на инвестициите през третото тримесечие на 2011 г., например, се дължи изцяло на натрупването на запаси, а не на инвестиции в основен капитал. Трудно е този факт да се интерпретира като сигнал за обръщане на посоката на икономическия цикъл към възход, тъй като той може да се дължи на надценени възможности за продажби от страна на търговците.

Преките чуждестранни инвестиции в преработващата промишленост спадат, което показва, че компаниите предпочитат да погасяват старите си задължения, вместо да правят нови инвестиции в производства. Да не забравяме състоянието на пазара на труда и рисковете за българската икономика, които крие развитието на ситуацията в Еврозоната,” допълва Ганев.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ