Райфайзенбанк: Втората половина от годината ще е по-добра за икономиката на България

Райфайзенбанк: Втората половина от годината ще е по-добра за икономиката на България

Райфайзенбанк: Втората половина от годината ще е по-добра за икономиката на България

През второто тримесечие на 2012 г. се наблюдават смесени сигнали за развитието на икономиката, за разлика от преобладаващо негативно развитие през първото тримесечие. Възможен е до около 2% растеж през третото и четвъртото тримесечие на годината. Това заключават от Райфайзенбанк в месечния си макроикономически обзор.

През април промишленото производство отбеляза спад от 2,8% на годишна база, но в същото време подотрасълът "Преработваща промишленост" бe на положителна територия с годишно нарастване от 0,8%. Според анализаторите на банката, това е свързано с намаляване на негативното влияние на външната среда по линия на износа.

В обзора се отбелязва, че след спадовете през първите два месеца на 2012 г., през март и април износът на стоки нараства на годишна база, макар и с минимални темпове – съответно 1,9 и 2,5%. От друга страна, започналото възстановяване на вътрешното търсене се свързва и с дефицита по текущата сметка от 158,7 млн. евро за април.

Анализаторите отчитат забавяне на процеса на погасяване на чуждестранни задължения от началото на годината, което се очаква да окаже благоприятно въздействие върху икономическата активност. През първите четири месеца нетните погасени вътрешнофирмени заеми са в значително по-малък размер спрямо година по-рано, поради което нетните преки чуждестранни инвестиции  в България достигат 368,2 млн. евро спрямо едва 14,3 млн. евро през същия период на предходната година.

Динамиката на услугите продължава да бъде слаба, поради по-късното начало на възстановяването на вътрешното търсене. Задържащо влияние върху нарастването на потреблението оказва състоянието на пазара на труда.

През разглеждания период е отчетен спад на безработицата в страната до 12,2%, основно поради увеличаването на сезонната заетост, но анализът отбелязва, че като цяло не се наблюдават устойчиви процеси на възстановяване на пазара на труда.

От гледна точка на фискалната политика, продължава да се подобрява изпълнението на държавния бюджет, като за втори пореден месец бе реализиран излишък (284,6 млн. лв.), с което и натрупаният от началото на годината бюджетен баланс вече е положителен и възлиза на 67,4 млн. лв.

„Прогнозите на групата Райфайзен сочат към сравнително добро представяне на Централна и Източна Европа през тази година, така че очакванията ни са България да не бъде изключение от общия тренд”, коментира главният икономист на Райфайзенбанк Калоян Ганев.

„Все пак икономическият растеж у нас ще бъде значително по-скромен от този на страни като Русия и Полша. В този контекст устойчиво възстановяване на пазара на труда не може да се случи, така че в близко бъдеще не се очертава трайно решение на проблема с безработицата и нарастването на доходите”, допълва Ганев.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ