Расте средната заплата, отчете НСИ

 Расте средната заплата, отчете НСИ

Расте средната заплата, отчете НСИ

С 3,4% е нараснала средната месечна работна заплата през второто тримесечие на тази година, спрямо първите три месеца. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт.

Секторите, в които е отчетен най-висок ръст на средното възнаграждение съответно са: „Финансови и застрахователни дейности” - с 8.9%, „Строителство” - с 8.0%, и „Операции с недвижими имоти” - с 6.8%.

Спрямо второто тримесечие на миналата година и въпреки последствията от икономическата криза, средната месечна работна заплата у нас за второто тримесечие на 2010 г. се е увеличила с 8.8%.

Най-голямо нарастване е отчетено в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 35.0%, и „Операции с недвижими имоти” - с 18.7%.

 Спрямо второто тримесечие на 2009 г. средната заплата в обществения сектор през същия период на настоящата година нараства с 3.7 на сто, а в частния сектор - с 11 на сто.

 Сезонната заетост е дала положително отражение върху нивото на безработицата у нас.  По данните на НСИ наетите към края на юни са се увеличили с 38 000, или с 1.7 на сто спрямо края на март 2010 г.

С тях общия брой на заетите е достигнал 2.23 милиона. Увеличението е предимно в дейностите със сезонен характер - "Хотелиерство и ресторантьорство", като там ръстът е с 36.8 на сто, и "Селско, горско и рибно стопанство" - с 13.3 на сто. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в "Административни и спомагателни дейности" - 2.3 на сто, и "Образование" - 2 на сто.

 

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ