Бюджетът за 2012 г. окончателно приет

Бюджетът за 2012 г. окончателно приет

Бюджетът за 2012 г. окончателно приет

В късните часове снощи и след продължителни дебати парламентът гласува окончателно на второ четене бюджетът за догодина след като депутатите решиха да работят до изчерпването на всички текстове от закона.

В него са заложени приходи от 17 029 228 100 лв. и разходи, включително трансфери и вноска в общия бюджет на ЕС от общо 18 585 953 400 лв. Бюджетното салдо съответно е отрицателно, в размер на 1 556 725 300 лв.

Според одобрената макроикономическа рамка бюджетът е разчетен при дефицит 1,3% от БВП, икономически растеж от 2,3% и инфлация в рамките на 2,5%. Очаква се безработицата да запази нивото си от тази година, т.е. около 11%.

От общо заложените над 17 млрд. лв. приходи се предвижда 15 388 000 000 лв. да са от данъци като от корпоративен данък са заложени да постъпят 1 474 900 000 лв., от данък общ доход - 2 236 490 000 лв., от ДДС - 7 100 000 000 лв., от акцизи - 4 130 000 000 лв., от мита и митнически такси - 120 000 000 лв.

За текущи разходи през следващата година са планирани 6 822 508 000 лв., а за капиталови разходи - 949 260 600 лв.

За общините са заделени 2 159 613 500 лв., на Държавното обществено осигуряване ще бъдат отпуснати 4 587 603 200 лв. , а на Националната здравно осигурителна каса - 946 526 000 лв. Съдебната власт ще получи 260 000 000 лева.

Депутатите одобриха и бюджета за Народното събрание, в размера, в който бе заложен - 50 813 000 лева, като отхвърлиха предложение на Димчо Михалевски от Левицата парите да бъдат намалени поне с 10%.

С 1 млн. лв. снощи бяха увеличетни парите за Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и станаха 6 145 000 лева. Допълнителните средства са за сметка на субсидиите на Комисията по досиетата и на Комисията за защита от дискриминация.

С половин млн. – от 1 000 000 на 1 500 000 депутатите решиха да увеличат и издръжката на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Средствата ще бъдат взети от субсидията на КРС.

Между първо и второ четене бяха вдигнати с 5 млн. лв. и предвидените средства за БАН като така бюджетът стана 62 130 100 лв. Увеличението е за сметка на текущи разходи. Предвидените средства за държавните висши училища са 345 244 900 лв.

По ведомства, с най-голям бюджет са:

- Министерството на отбраната - 950 240 400 лв.

- Министерството на труда и социалната политика - 925 060 800 лв.

- МВР - 898 000 000 лв.

- Министерството на образованието, младежта и науката - 814 192 800 лв.

За Министерството на здравеопазването са предвидени 331 885 000 лв., а за Министерството на културата - 99 903 100 лв. На ДАНС са отпуснати 75 176 000 лева.

Средствата за Държавен фонд "Земеделие" за 2012 г. са 601 611 900 лева.

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ