Нараства броят на българските производители на биопродукти

Нараства броят на българските производители на биопродукти

Нараства броят на българските производители на биопродукти

Зеленият бизнес у нас се развива. Броят на производителите на биопродукти в България е нараснал в последната година. Най-голям дял сред секторите с екологично производство в страната има този на храните и напитките - 27%, следван от строителството - 24%.

Това обясни в началото на втория панел на провеждащия се днес в София екологичен форум, организиран от сп. "Мениджър" и GLOBUL, Станислав Славов. Той представи заключенията от доклада "Зелената икономика на България: Изводи за промяна на културата на потребление и производство", изготвен от Центъра за икономическо развитие по поръчка на "Мениджър".

Данните сочат, че 90% от биопродуктите, произведени у нас, се изнасят към страните от Европейския съюз. Основен проблем за българските потребители на биопродукти е голямата разлика в цените спрямо останалите продукти, предлагани на пазара. Някои от възможните мерки за засилване на вътрешното потребление на всякакви биохрани у нас са гарантирането на качество на тези храни пред българите и завишеният контрол в изготвянето им, отбеляза експертът.

Относителният дял на фирмите, които произвеждат зелени продукти и услуги в България, е 21%. За сравнение, този процент в ЕС е 26. Повечето от фирмите с екологично производство у нас са на пазара от 3 години. Годишният оборот от зелени продукти и услуги от тези фирми е между 1 и 5%. Само при 17% от фирмите този процент надхвърля 75. 

Докладът извежда като основна причина за развитието на зеления бизнес в страната нарастващото пазарно търсене. На второ място като мотив се нареждат самите ценности на фирмата. В списъка на причините следват още създаването на имидж и на конкурентно предимство.

Факторите, които влияят за започването на екологичен бизнес, на първо място са финансовите стимули. Над половината от фирмите в проучването на Центъра за икономическо развитие са определили също като основен фактор за започването на зелен бизнес законодателството, което спазва принципите на околната среда.

47% от фирмите у нас поставят като основна задача в практиката си спестяването на вода и отпадъци. И също така насърчаването на доброволчеството сред служителите и превръщането им в посланици на марката.

Често срещана зелена практика е изграждането на нови офиси и провеждането на инициативи за опазване на околната среда.

Основното, което трябва да се предприеме за прехода към зелена икономика на България, е създаването на статистическа система, която да събира информация за търсенето на зелени продукти, сочи още докладът. Тя трябва да бъде съчетана с финансови и маркетингови мерки, които стимулират компаниите да започнат зелен бизнес.

Друг интересен извод от доклада е, че освен познатото понятие „зелена икономика” вече се използва и названието „синя икономика”. То включва устойчивото използване на морските ресурси. „Пътят към преминаването към такава икономика е начинът да се погрижим за бъдещите поколения”, коментира Славов.

Общите инвестиции за еко енергетика в световен мащаб за миналата година са били 254 млрд. евро, отчете още той. В Европейския съюз тези инвестиции възлизат на 127 млрд. евро за 2010 г. А в България еко енергетиката е генерирала 513 млн. евро през 2010 г., по официални данни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Върху мебели от картон - кресла, масички и табуретки, изработени от "Дунапак Родина" седяха гостите и участниците в днешния форум. Те са изработени от преработена хартия и също подлежат на рециклиране - един отличен пример за 100% екологично производство на родна почва. Снимка: Владислав Тодоров.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ