Превозените товари през третото тримесечие с почти 5% ръст

Превозените товари през третото тримесечие с почти 5% ръст

Превозените товари през третото тримесечие с почти 5% ръст

През третото тримесечие на 2011 г. превозените товари от сухопътния и водния транспорт нарастват с 4,6%, спрямо предходното. Това показват предварителни сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличение се наблюдава както при вътрешните, така и при международните превози.

В същото време индексът на извършената работа, която е резултат от действителното разстояние, на което са превозени товарите, намалява с 8,5%.

Общият индекс на превозените пътници от сухопътния и водния транспорт и градския електротранспорт намалява с 0,9% спрямо предходното тримесечие, а на извършената работа се увеличава с 2%.

През третото тримесечие на 2011 г. превозените пътници са 124,409 млн., или с 2,4% по- малко спрямо съответното тримесечие на 2010 г. При международните превози има увеличение от 14,5%, но поради незначителния им относителен дял (0,5% от общия брой на превозените пътници) това не оказва влияние върху общия резултат. Превозените пътници от автобусния транспорт намаляват с 3,155 млн., докато при железопътния транспорт те се увеличават с 2%.

През третото тримесечие на 2011 г. превозените товари със сухопътен транспорт по предварителни данни нарастват с 11,7% в сравнение със съответното тримесечие на 2010 г. Увеличение се наблюдава както при вътрешните, така и при международните превози - съответно с 9,6 и 17,5%, което до голяма степен се дължи на тръбопроводния транспорт.

При превозените товари от водния транспорт през третото тримесечие на 2011 г. е регистриран спад от 35,1% спрямо същото тримесечие на 2010 г., което се дължи на по-малкото превозени товари от морския транспорт. Намаление се наблюдава и при речния транспорт, при който превозените товари са с 9% по-малко на годишна база.

Броят на превозените пътници от водния транспорт през третото тримесечие на 2011 г. се увеличава спрямо същия период на предходната година с 10,8%, което изцяло се дължи на речния транспорт.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ