Слаб ръст в промишленото производство през април

Слаб ръст в промишленото производство през април

Слаб ръст в промишленото производство през април

По предварителни данни на националната статистика през април 2010 г. е забелязан минимален ръст от 0,2% на индекса на промишленото производство в сравнение същия месец на 2009 г.

С 5.0% се е повишило производството на продукти за междинно потребление. Почти толкова - 4,9% е ръстът при производството на инвестиционни продукти. При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се отчита положително движение от 1,9%, при производството на енергийни продукти, при преработващата промишленост - от 0.4% В сравнение с предходния март обаче енергийното производство бележи сериозен спад с 16.6%.

Спад се наблюдава и в добивната промишленост, където продукцията намалява с 10.3% пак на база сравнение с март.

Значително се е свило и производството на тютюневи изделия – с 26.4%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 11.4%, производството на облекло - с 10.5%, производството на химични продукти - с 8.4%.

На месечна база през април се наблюдава ръст само в два сектора - производството на изделия от други неметални минерални суровини със 7.0% и в печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 2.8%.

По предварителни данни, през април 2010 г. оборотът в добивната промишленост се увеличава с 35.4% в сравнение с април 2009 г. Оборотът на предприятията от промишлеността нараства с 9.7%, в преработващата промишленост - 10.3%, а в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - 4.0%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ