Без смяна на шофьорската книжка при промяна на постоянния адрес в рамките на една област

Без смяна на шофьорската книжка при промяна на постоянния адрес в рамките на една област

Без смяна на шофьорската книжка при промяна на постоянния адрес в рамките на една област

Министерският съвет одобри промени, улесняващи ваденето на лични документи, съобщиха от правителствената пресслужба. Едно от предложените изменения е отпадането на задължението за смяна на шофьорската книжка при промяна на постоянния адрес на населено място в рамките на една област.

Разширява се обхватът на въведената ускорена услуга за издаване на шофьорска книжка /до 3 дни от приемането на заявлението/, като се добавят и случаите на:

  • първоначално придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория;
  • подмяна на СУМПС поради придобиване на правоспособност за управление от нова категория;
  • възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролни точки;
  • възстановяване на правоспособност поради отказ на категория.

Отпада изискването за предоставяне на копие от документ за завършено образование в случаите на подавани от чужди граждани заявления за подмяна на чуждестранни шофьорски книжки с български. Логиката е в обстоятелството, че се касае за признаване на вече придобита правоспособност за управление на МПС, а изискването за образование е национално и е относимо към първоначалното издаване на този документ, уточняват от кабинета.

В Закона се създава правна възможност личните карти на българските граждани да съдържат удостоверения за електронна идентичност. По този начин личните карти могат да бъдат използвани като носител на електронен идентификатор по смисъла на Закона за електронна идентификация. Регламентирана е и опцията за запис на удостоверения за електронна идентичност в паспортите, както и в разрешенията за пребиваване, които се издават на пребиваващи у нас чужденци. Предвидена е и възможността при определени условия да бъдат издавани паспорти със срок на валидност до 10 години, както и временна карта за самоличност на хора, на които е постановена присъда, която не е влязла в сила.

Със законопроекта се урежда и хипотезата за издаване на нов документ за самоличност, когато заявителят не може да предостави документ за самоличност или заместващ го такъв поради загубване, кражба или унищожаване. В тези случаи се предвижда удостоверяването на личността да става с представянето на удостоверителен документ за раждане. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ