Едва в 3% от домакинствата в ЕС се отглеждат по три или повече деца

Едва в 3% от домакинствата в ЕС се отглеждат по три или повече деца

Едва в 3% от домакинствата в ЕС се отглеждат по три или повече деца

През 2022 г. в ЕС е имало близо 200 милиона домакинства. По-малко от една четвърт от тях (24,3 %) включват деца. В около 10 % от домакинствата  е имало или 1 дете (12,1 %), или 2 деца (9,3 %), докато в само 3 % е имало 3 или повече, показват данните на Евростат, оповестени днес.

Почти половината от домакинствата са имали 1 дете (49,5%), 38,1% - 2 деца, а 12,4% са включвали 3 или повече деца. 

Домакинствата с 1 дете са най-разпространени във всички държави от ЕС, с изключение на Нидерландия, където домакинствата с 2 деца са били по-висок процент. Повече от половината от домакинствата с деца са били с 1 дете в Португалия, България, Румъния, Малта, Литва, Латвия, Италия, Испания и Унгария. 

Домакинствата с 3 или повече деца са най-рядко срещаните във всички страни от общността. Делът им  варира от 22,3 % в Ирландия, 21,2 % в Швеция и 19,0 % във Финландия до 6,3 % в Португалия, 6,5 % в България и 7,4 % в Италия, посочват от Евростат.

 

Общият брой на домакинствата в ЕС е нараснал с 6,9% между 2012 и 2022 г., като процентът от тях, които включват поне 1 дете, е намалял с 2,4 процентни пункта (пр.п.) през същия период.

Според данните на Евростат най-висок дял на домакинствата с деца е регистриран в Словакия (33,9%), Ирландия (32,2%) и Кипър (30,6%), а най-нисък - във Финландия (18,4%), Германия (20,1%) и Нидерландия (21,8%).

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ