Moody's повиши кредитния рейтинг на България

Moody's повиши кредитния рейтинг на България

Рейтинговата агенция Moody's повиши днес кредитния рейтинг на България от „Baa3“ на „Baa2“ със стабилна перспектива, съобщиха от Министерство на финансите.

Повишението е резултат от продължаващата фискална дисциплина, подобрената институционална устойчивост, както и относителната гъвкавост на финансовата система в условията на волатилна регионална среда, се казва в комюникето.

От Moody's мотивират решението си с ефективната фискална консолидация, допълнена от текущите структурни реформи, които се очаква да запазят много ниските нива на държавния дълг на България, като доведат до последващо съкращаване на бюджетния дефицит под Маастрихтския критерий от 3% през настоящата година и до близък до балансирания бюджет през следващите години.

Агенцията отчита усиления институционален капацитет, резултат от решителните усилия за увеличаване на усвояването на средствата от ЕС и за реформиране на съдебната система и полицията с оглед укрепване на върховенството на закона.

От Moody's подчертават силната ликвидност и капиталови буфери както на финансовата система, така и на правителството, които, по мнението на агенцията, са способни да поемат шокове, произтичащи от регионалната нестабилност.

„Очакваме бюджетния дефицит на консолидирана основа да падне под 3% от БВП през 2011 г., което показват добрите резултати, постигнати през първата половина на годината", посочват от кредитната агенция.

„В допълнение, считат от Moody's, осъществяването на последните пенсионни реформи и фискалните правила в новия Пакт за финансова стабилност вероятно ще спомогнат доближаването на публичните финанси близо до баланса в средно- и дългосрочен план."

Moody's оценява усилията на Министерството на финансите, което предприе сериозни действия по отношение на ключови мерки, като въвеждането на нови фискални правила и строги процедури за контрол върху разходите. Като допълнителен фактор за актуализация на рейтингана България се изтъква силният капацитет на Централната банка по отношение на поддържането на Паричния съвет и прилагането на ефективно наблюдение и регулация на банковия сектор.

В допълнение на новия Пакт за финансова стабилност, който задава прости, но стриктни правила, Конвергентната програма очертава план за практическо елиминиране на бюджетния дефицит през следващите три години, а Националната програма за реформи визира структурните реформи, които да отговорят на дългосрочните предизвикателства пред фискалната стабилност и производителността, следствие от натиска от застаряването на населението и намаляването на работната сила, посочват от Moody's Investors Service.

От агенцията очакват още публичните финанси и българската банкова система да останат извън влиянието на гръцката дългова криза, благодарение на съществената ликвидност и капиталови буфери.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ