Над 10 млрд. лв. са разходите на ДОО за първите шест месеца на годината, близо 90% от тях са за пенсии

Над 10 млрд. лв. са разходите на ДОО за първите шест месеца на годината, близо 90% от тях са за пенсии

Над 10 милиарда лева са разходите на Държавното обществено осигуряване за първите шест месеца на годината, близо 90 на сто от тях са за пенсии. Разходите за пенсии са с 2 073,6 млн. лв. или с 29,8% повече спрямо същия период на 2022 г., съобщават от Националния осигурителен институт.  

Към 30 юни 2023 г. общият размер на отчетените приходи на ДОО е 5 422,3 млн. лв. Постъпилите приходи са със 719,5 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г.

Броят на пенсионерите за юни 2023 г. е с 5 290 по-малък спрямо година по-рано. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е 734,72 лв., което е с 1,59 лв. (0,2%) по-малко в сравнение с размера за предходния месец. В сравнение с юни 2022 г. средният размер е нараснал със 119,95 лв. или 19,5%. 

Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер за юни 2023 г. е 807,65 лв. Той е по-нисък от този за май с 1,51 лв.(0,2%). Спрямо юни миналата година средният размер е със 143,48 лв. или 21,6% по-висок. 

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 30 юни 2023 г. са в размер на 1 042,5 млн. лв. Отчетените разходи са с 28,9 млн. лв. повече спрямо същия период на 2022 г. 

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО за шестмесечието е 4 888,6 млн. лв. 

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 30 юни са в размер на 47,3 млн. лв. Постъпилите приходи са с 5,1 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към средата на годината са в размер на 40,9 млн. лв., което означава, че извършените разходи са с 9 млн. лв. повече спрямо шестмесечието на 2022 г. 

Към края на юни, отчетените приходи по Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ са в размер на 1 232,3 хил. лв. Постъпилите приходи са с 55,1 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи са в размер на 307,4 хил. лв. Извършените разходи са с 268,7 хил. лв. по-малко в сравнение с година по-рано. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ