България е сред страните с най-висок ръст на промишлените цени през юли

България е сред страните с най-висок ръст на промишлените цени през юли

България е сред страните с най-висок ръст на промишлените цени през юли

България е сред страните с най-висок ръст на промишлените цени през юли – с 8 на сто. Страната ни заема трета позиция след Ирландия (+26,1%) и Унгария (+9,4%), докато най-голям спад се наблюдава в Португалия (-1,5%), Швеция (-1,2%) и Люксембург (-0,9%). Това сочат данните на Европейската статистическа служба, публикувани днес.

Производствените цени в ЕС са нараснали с 3,7% в ЕС и с 4 на сто в Еврозоната, според Европстат. За сравнение месец по-рано те скачат съответно с 1,5 и с1,3 на сто.

На годишна база цените на производител на промишлени стоки в еврозоната са се увеличили с 37,9% и с 37,8%  - в ЕС.

Най-съществен принос за ръста на промишлените цени на производител в еврозоната през юли 2022 г. спрямо юни 2022 г. има енергетиката – 9 на сто, нетрайни потребителски стоки – с 1,2%, дълготрайните потребителски стоки - с 0.9%, капиталовите стоки - с 0.8%, и с 0.1% - междинните стоки. Цените общо за промишлеността без енергетиката се повишават с 0,6 на сто.

В ЕС производствените цени на промишлеността са се увеличили с 8,2% в енергийния сектор, с 1,1% за недълготрайните потребителски стоките, с 0,9% - при дълготрайните потребителски стоки, с 0,8% - при средствата за производство, и с 0.1% - при продуктите за междинно потребление. Цените в цялата промишленост без енергетиката се увеличава с 0,6%.

Промишлените цени на производител в еврозоната през юли 2022 г. в сравнение с юли 2021 г. са се увеличили с 97,2% през енергетика, с 21,6% - за междинни стоки, с 13,8% - за нетрайни потребителски стоки, с 9,8% - за дълготрайни стоки за потребление, и със 7,9% - при капиталовите стоки. Цените в цялата промишленост без енергетиката се повишават с 15,1 на сто.

В ЕС цените на производител в промишлеността са се увеличили с 96,2% в енергетиката, с 21,7% при междинните стоки, с 14,8% - за недълготрайните потребителски стоки, с 10, 3% - за дълготрайните потребителски стоки и с 8,1% - за капиталовите стоки. Цените в цялата промишленост без енергетиката са се увеличили с 15,7 на сто.

Цените на производител на промишлена промишленост се повишиха във всички държави членки, като най-високи годишни повишения са регистрирани в Румъния (+67,4%), България (+55,9%) и Дания (+55,1%).

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ