Заплати по над 12 хил. лева получавали ръководствата на предприята към министерството на икономиката

Заплати по над 12 хил. лева получавали ръководствата на предприята към министерството на икономиката

Заплати по над 12 хил. лева получавали ръководствата на предприята към министерството на икономиката

Министърът на икономиката Богдан Богданов стартира програма за оздравяване на публичните предприятия, с която се предприемат действия за значително намаляване на разходите за възнагражденията на органите за управление и контрол на дружествата към министерството на икономиката и индустрията. 

От ведомството съобщават, че са извършили анализ на финансовото състояние на публичните предприятия към икономическото министерство, включително и на получените възнаграждения на всички служители. На база на предоставената информация е установено, че въпреки множеството констатирани управленски проблеми, ръководните органи получават изключително високи възнаграждения (над 12 хил. лв. месечно), независимо от финансовото състояние и постигнатите резултати от предприятията.

С оглед целесъобразното разходване на средствата и предвид предоставената възможност в Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, министерството на икономиката и индустрията намалява значително възнагражденията на органите за управление и контрол на дружествата към икономическото министерство. Освен възнагражденията, ще бъдат ограничени и сумите за представителните разходи и начините за тяхното разходване.

В някои от публичните предприятия продължават проверки и на компетентните органи. При всяка приключила от тях проверка незабавно ще се предприемат мерки за отстраняване на констатираните нарушения и оздравяване на съответното дружество.

Програмата по оздравяване и преструктуриране на публичните предприятия ще премине през няколко етапа като се очаква процесът да приключи до края на 2023 г. Първият етап стартира с ограничаване на разходите и неправомерното разходване на средства. На второ място е гарантиране на управленския капацитет в дружествата. В процес на изготвяне е и актуализирана бизнес програма за периода 2024-2026 година, както и изграждане и въвеждане на система за мониторинг и контрол. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ