Еврохолд с рекордни резултати за първото тримесечие

Еврохолд с рекордни резултати за първото тримесечие

Еврохолд с рекордни резултати за първото тримесечие

Еврохолд България АД отчете рекордни приходи и почти тридесет пъти увеличение на печалбата си през първото тримесечие на 2022 г. Общите приходи за януари-март на групата, записани в консолидирания отчет, скачат повече от четири пъти до над 1.67 млрд. лв. Основният принос за този ръст имат бившите дъщерни дружества на CEZ Group в България, които бяха придобити от Еврохолд през юли миналата година и сега оперират под бранда Електрохолд България.

Енергийният бизнес формира малко над половината от постъпленията за периода. Принос за растежа има и увеличеният премиен приход от застрахователна дейност, реализиран от Eвроинс Иншурънс Груп АД на по-новите за групата пазари.

Енергийният бизнес е двигател и за повишаването на рентабилността на холдинга. Оперативната печалба (EBITDA) от тази дейност надхвърля 71 млн. лв. за отчетения период. Рентабилността от застрахователните операции също се подобрява значително - оперативната печалба нараства повече от два пъти до 20.35 млн. лв. Печалбата на холдинга от основна дейност преди лихви, данъци и амортизации надминава 92 млн. лв., което е почти десетократен ръст спрямо предходния период. Нетната печалба за първото тримесечие достига близо 37 млн. лв., което е значително повече спрямо година по-рано.  

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ