Инвестираме в технологии и хора

Инвестираме в технологии и хора

Инвестираме в технологии и хора

С дигитализацията постоянно и в реално време оптимизираме процесите, а текучество при нас няма, споделя инж. Делчо Николов, изпълнителен директор на „Асарел-Медет“. Той управлява дружеството от 2014 г. Член е на УС на Българската минно-геоложка камара от 2017 г. като представител на подотрасъл „Рудодобив“. Завършил е „Минно инженерство“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ в София. Работи в „Асарел-Медет“ от 1980 г. Последователно е ръководител на участък, началник на рудник „Асарел“, ръководител на направлението за технологично развитие и директор „Производствено-технически дейности“. През 2011 г. става генерален директор, а от 2014 г. е член на УС и изпълнителен директор. Член е на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия.

- В какво състояние е минният отрасъл?

- Нашият бранш като цяло има опит с различни кризи, преживели сме много. Но за това, което ни сполетя през последните две години, определено не бяхме подготвени. Първо кризата с коронавируса, през тази година и войната в Украйна заедно с глобалната икономическа несигурност, цените на енергоносителите и редица рискове за доставките на суровини. Добрата новина в тази ситуация за нас е, че след първоначалния спад в началото на ковид кризата през миналата година цената на медта се повиши и минният бранш отчете ръст на добитата продукция с над 25% през 2021 г. Благодарение на големия скок на котировките на металите на световните борси беше отчетено значително увеличение в стойността на добитата продукция със 70 до 80%. И добре, че се повиши цената на медта. С този драстичен скок на цената на енергоносителите, на който бяхме свидетели през миналата година, доста компании от нашия бранш щяха да имат сериозни проблеми.

- Как оценявате последните 12 месеца за вашето дружество?

- Годината беше успешна. Въп­реки трудностите продължихме изпълнението на нашите седем програми за устойчиво развитие. Само за 2021 г. сме вложили 57 млн. за модернизация, опазване на околната среда, безопасни условия на труд, повишаване на квалификацията на работещите. А от приватизацията на „Асарел“ до днес сме инвестирали над 1,4 млрд. лв., с което малко компании в страната могат да се похвалят. В нашия бранш сме свикнали да мислим дългосрочно и да се подготвяме за трудностите отрано. Прогнозите на икономистите са, че в края на 2022 г. ни очаква рецесия, която може би ще се усети силно в България. Цената на медта само за месец спадна с 20%. Въпреки всичко в перспектива очакваме засилване на влиянието на медта, тъй като тя е една от базовите суровини за изпълнението на ангажиментите по Зелената сделка. Освен това никой не може да си представи вече живота без компютри, без смартфони, все по-модерни телевизори и електромобили. А за всички тях е нужна много мед.

- Как войната в Украйна и кризата във веригите на доставки се отразиха на работата на дружеството?

- За щастие нямаме много доставки от Русия и Украйна. Войната не ни се отразява директно на този етап. Имаме леки закъснения в доставките на определени стоки, но на този етап това не се отразява на работата ни. Предизвикателството за екипа ни е да може да ги предвиди и да предприеме изпреварващи действия, за да не се стигне до спиране на производството. Тези две кризи, пред които се изправихме през последните две години, ни научиха, че и най-големите проблеми могат да ти бъдат от полза. Защото, когато ситуацията е спокойна, когато всичко ти върви по план, не можеш да усетиш кои са силните ти страни и къде са ти проблемите. Турбулентната обстановка ни помогна да осъзнаем колко добър и сплотен екип сме всички, работещи в „Асарел-Медет“, и че във всеки момент можем да разчитаме един на друг.

- Как отговаряте на изискванията за зелена икономика?

- Модернизацията и дигитализацията за „Асарел-Медет“ не са част от „бъдещите ни творчески планове“, както се казва, а от дълги години са на дневен ред  в нашата компания. Дигиталната трансформация и иновациите са сред основните ни приоритети. Автоматизирани системи управляват рудничния транспорт, процесите в обогатителната фабрика, работата на нашите три пречиствателни станции. Целта е постоянно да оптимизираме процесите в реално време. По този начин ще се подобри извличането на медта, ще има по-малко отпадък на тон преработена руда, ще се намали още въглеродният отпечатък на компанията. Като говорим за зелена икономика, няма как да не спомена нашата инсталация за екстракция и електролиза на катодна мед от руднични води. Тя буквално прави от нищо нещо и е пример за кръгова икономика. От омеднени руднични води произвеждаме катодна мед с чистота 99,99%. Това е краен продукт, който се търгува на Лондонската метална борса.

Доколко сме модерна минна компания, смятам, че достатъчно говори фактът, че през миналата година получихме голямата награда за иновации на Българската минно-геоложка камара. Признанието дойде заради проекта X-Mine, по който се тестваха технологии, считани за бъдещето на минното дело. Те намаляват отпадъка и екологичния отпечатък още в етапа на геоложкото сондиране и сортиране на рудите. От 2022 г. сме единствената българска компания, която е част от друг иновационен проект – AGEMERA, който също ще допринесе за постигане на целите за устойчиво развитие. Чрез него ще се проучва какъв е потенциалът на Европа по отношение на т.нар. критични суровини, необходими за зеления преход.

- Колко голям е екипът на „Асарел-Медет“ и какво кара един млад човек да поиска кариера в минния сектор?

- Като изпълнителен директор мога да кажа, че съм горд да бъда част от този екип от големи професионалисти и преди всичко хора с големи сърца. Познавам лично над 90% от работещите в „Асарел-Медет“. При нас можете да срещнете хора, които са с по 40–45 години стаж в компанията. Заедно с тях работят младежи на по 19–20 години, които са възпитаници на Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище и са част от паралелките с дуална форма на обучение. На всички завършили минни специалности предлагаме трудови договори и тези, които имат желание да работят, вече са част от нашия екип. От 2004 г. организираме стажантска програма. При нас идват студенти от цяла България от различни университети и специалности. И сухата статистика е показателна – всеки пети от тях остава да работи в „Асарел“. При нас текучество на хората практически няма. Напротив, ежедневно получаваме молби от хора, които имат желание да станат част от нашата компания. Модернизацията, дигитализацията и иновациите са важни, но без хората и най-модерното оборудване е само купчина желязо. Затова наш приоритет е да инвестираме не само в технологиите, но и в развитието на хората. 

  • „Асарел-Медет“ АД е първата българска минна компания, която извършва съвременен добив и преработка на медни руди. Дружеството е носител на над 90 национални и международни отличия в областта на инвестициите, иновациите, екологията, мениджмънта, фирмената култура, безопасността на труда и корпоративната социална отговорност. Екипът е от 1200 работещи в „Асарел-Медет“ АД и 1100 заети в дъщерни и смесени дружества. Дружеството традиционно е най-голям и значим дарител на Община Панагюрище. Само от 2012 г. чрез публично-частно партньорство с местната власт са реализирани социални проекти за над 150 млн. лв. Най-значимите сред тях са дарителската зала трезор за Панагюрското златно съкровище и публично-частните партньорства за изграждането на многофункционалната спортна зала „Арена Асарел“ и модерната Многопрофилна болница за активно лечение „Уни Хоспитал“.

Автоматизирана система Siemens управлява процесите в обогатителната фабрика „Асарел“. Снимка: Асарел-Медет

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ